FondiBESA >> Rreth Nesh >> Institucioni

FONDI BESA sh.a.

 

 

TREGUES KRYESORE     31. 12. 2017

 

30,590 Klientë Aktivë
186,521 Kredi Kumulative të Disbursuara
8.47 miliardë lekë Portofol Kredie
62.03 miliardë lekë Shuma e Kredisë Kumulative
75 Zyra
498 Punonjës

 

 

Fondi Besa sh.a. është një ndër institucionet më të mëdha mikrofinanciare në Shqipëri, i cili i ofron individëve kredi mikro, të vogla dhe të mesme për të hapur, zgjeruar dhe zhvilluar aktivitete fitimprurëse.

 

Me 75 zyra në gjithë Shqipërinë, ne synojmë të jemi të pranishëm atje ku ka nevojë për zhvillim, duke i ofruar akses mijëra njerëzve, duke u përpjekur t’i mbështesim ata me shërbime financiare, duke krijuar lidhje ndërmjet klientëve dhe mundësive dhe duke kontribuar në një zhvillim më të madh ekonomik të vendit.

 

Ne përpiqemi t’i shërbejmë klientëve tanë me zgjidhje të thjeshta, të favorshme dhe financiarisht të përshtatshme, të ndërtuara për t’ju përgjigjur nevojave, dëshirave, preferencave dhe pritshmërive të klientëve si dhe për të krijuar lidhje afatgjata me ta. Synimi ynë kryesor është të mbështesim klientët për t’u bërë financiarisht dhe ekonomikisht të pavarur, në mënyrë që të realizojnë ambiciet e tyre për zhvillim dhe mirëqenie, pa mbështetjen tonë në të ardhmen. 

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA