FondiBESA >> Produkte e Shërbime >> Kredi BESA-AGRO

Kredi BESA-AGRO

 

INTERESI Përqindja e aplikuar sipas kushteve të tregut
SHUMA Shuma maksimale deri në 3,000,000 lekë
AFATI Afati maksimal 5  vjet (60 muaj)
FEE Fondi Besa sh.a aplikon "fee" e cila varion nga 1-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
SHEMBUJ

Shuma:500,000 Afati:12 Interes%   15.5%

Shuma:1,000,000 Afati:12 Interes%:   13.5%

Shuma: 3,000,000 Afati:24 Interes%: 16.5%

KOLATERALI QE PERDORET

 

Barrë siguruese; Peng; Dorëzani; 

 

*Kredia BESA-AGRO përfiton nga një garanci e financuar nga Bashkimi Evropian, sipas Programit për Punësim dhe Inovacion Social (EaSI).

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA