FondiBESA >> Produkte e Shërbime >> Kredi Biznesi në LEK

Kredi Biznesi në LEK

 

Interesi Përqindja e aplikuar sipas kushteve të tregut
SHUMA Shuma maksimale e kredisë 10,000,000 lekë
AFATI

Afati maksimal 7 vjet (84 muaj)

FEE Fondi Besa sh.a aplikon "fee" e cila varion nga 1-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
TE TJERA Për informacione të mëtejshme dhe shembuj kredie me Interesin Efektiv ju lutem shkarkoni Leaflet
SHEMBUJ

Shuma:1,000,000;  Afati: 48; Kesti:  32,601

Shuma:2,000,000;  Afati: 72; Kesti:  49,778

Shuma:10,000,000; Afati: 84; Kesti:210,178

   
KOLATERALI QE PERDORET

Hipotekë; Barrë Siguruese; Peng; Dorëzani;

Vlera e kolateralit duhet të jetë 150% e shumës së kredisë

 

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA