FondiBESA >> Produkte e Shërbime >> Kredi Konsumatore

Kredi konsumatore

INTERESI IPërqindja e aplikuar sipas kushteve të tregut
SHUMA Shuma maksimale deri në 1,000,000 lekë
AFATI Afati maksimal 6 vjet (72 muaj)
FEE Fondi Besa sh.a aplikon "fee" e cila varion nga 1-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
   
SHEMBUJ:

Shuma:      500,000 Afati:36 Kesti:   19,933

Shuma:   1,000,000 Afati:48 Kesti:   32,602

   

 

KOLATERALI QE PERDORET:

 

Hipotekë; Barrë Siguruese; Peng;Dorëzani

Vlera e kolateralit duhet të jetë 150% e shumës së kredisë.

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA