FondiBESA >> Produkte e Shërbime >> Kredi për Rininë

Kredi për Rininë

 

INTERESI: Përqindja e aplikuar 1.25% muaj
SHUMA: Shuma maksimale deri në 1,000,000 lekë
AFATI: Afati maksimal 5 vjet (60 muaj)
   
SHEMBUJ: Shuma:   1,000,000 Afati:60 Kesti:   27,831
   

 

KOLATERALI QE PERDORET:

Barrë Siguruese; Peng; Dorëzani; 

Vlera e kolateralit duhet të jetë 150% e shumës së kredisë.

 

*Kredia për Rininë përfiton nga një garanci e financuar nga Bashkimi Evropian, sipas Programit për Punësim dhe Inovacion Social (EaSI).

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA