FondiBESA >> Produkte e Shërbime >> Kredia Eficenca e Energjisë

Kredia Eficenca e Energjisë

 

INTERESI: Përqindja e aplikuar sipas kushteve të tregut
SHUMA: Shuma maksimale deri në 3,000,000 lekë
AFATI: Afati maksimal deri në 7 vjet (84 muaj)
DETAJE:

Për më shumë detaje mbi këtë kredi shkarkoni Broshurën1, Broshurën2Fletëpalosjen1 dhe Fletë palosjen2.

 

KOLATERALI QE PERDORET:

 

Hipotekë; Barrë siguruese; Peng; Dorëzani;

Vlera e kolateralit duhet të jetë 150% e shumës së kredisë.

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA