FondiBESA >> Rreth Nesh >> Kuadri Ligjor dhe Rregullator

Kuadri Ligjor dhe Rregullator

Ligjet dhe Rregulloret për Institucionet Financiare Jo-Bankë që operojnë në kredidhënie 

 

Aktiviteti i Fondit Besa sh.a bazohet në kuadrin e mëposhtëm ligjor dhe rregullator:

 

  1. Ligji nr. 9662, datë 18.12.2006 i amenduar me ligjin nr. 18481, 17.11.2011 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”

 

  1. Rregullorja “Për licencimin e institucioneve financiare jo-bankë për ushtrimin e aktivitetit”, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Nr. 11, datë 25.02.2009 dhe amenduar me Vendim Nr. 43, datë 15.06.2011.

 

  1. “Rregullorja për Normat e Mbikëqyrjes së subjekteve Financiare Jo-bankë”.

 

  1. Sistemi raportues për institucionet financiare jo-bankë, miratuar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës Nr. 26, datë 14.04.2010.

 

  1. Rregullorja “Për menaxhimin e riskut në aktivitetin e institucioneve financiare jo-bankë”, miratuar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës Nr. 25, datë 24.03.2010 dhe amenduar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës Nr. 90, datë 22.12.2010. 

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA