FondiBESA >> News

Special News

Recent News

News Archive

Mortgage on sale

Job Vacancy : Loan Officer

by Alban on 2018-03-06 11:53

Njoftim për shtyp: Fondi Besa sh.a. dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë më 30.01.2018 lidhën Marrëveshjen e Pjesëmarrjes në Fondin e Garancisë, në kuadër të Programit të Mbështetjes së Biznesit (PMB)

by Alban on 2018-03-02 08:53

Fondi Besa sh.a. dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë më 30.01.2018 lidhën Marrëveshjen e Pjesëmarrjes në Fondin e Garancisë, në kuadër të Programit të Mbështetjes së Biznesit (PMB)

Newsletter

Register and receive all the updates from fondi BESA