FondiBESA >> Produkte e Shërbime >> Së shpejti

Se shpejti

Fondi Besa do ta diversifikojë aktivitetin nëpërmjet rritjes së gamës së produkteve dhe shërbimeve të reja që do të mund të ofrojë në kuadër të statusit të tij si INSTITUCION FINANCIAR JO-BANKAR, të tilla si: 

  • Shërbimin e pagesave dhe arkëtimeve, shërbim i cili ka filluar tashmë në qytetin e Tiranës dhe së shpejti do të aplikohet edhenë rrethe të tjera;
  • Ndërmjetësimin për transaksionet monetare (dukë përfshirë dhe valutat);
  • Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve.
  • Ofrimin e qerasë financiare dhe factoring.
  • Shërbimin si agjent ose këshilltar financiar.

Newsletter

Register and receive all the updates from fondi BESA