FondiBESA >> Rreth Nesh >> Shtrirja e Aktivitetit

Shtrirja e Aktivitetit

Fondi Besa ka një shtrirje të gjerë në vend.

 

Ka qenë prioritet për ne ofrimi i shërbimeve tona sa më afër njerëzve – duke mbështetur përpjekjet e tyre për zhvillimin e ideve të tyre të biznesit, rritjes së të ardhurave dhe krijimit të një të ardhme më të mirë për klientët dhe familjet e tyre!

Motoja jonë është të jemi prezent aty ku ka kërkesë.

 

Harta me të dhënat e mëposhtme për çdo Degë Rajonale. 

 

 

 

Performanca financiare - Shkodra 1 - 31 Dhjetor 2016

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Shkodra1 956 207,885,629 5,923 1,897,130,182
Shkodra2 803 169,711,326 3,976 1,071,585,324

 

Performanca financiare - Tirana 1

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Tirana1 1,274 585,896,363 9,783 4,586,217,044

 

Performanca financiare - Tirana 2

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Tirana2 1,094 282,173,996 6,784 2,369,892,177

 

Performanca financiare - Tirana 3, 4, 5, 6 and 7

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Tirana3 1,391 274,115,090 6,125 1,703,471,872
Tirana4 975 306,414,278 3,467 1,190,793,339
Tirana5 921 271,842,720 4,977 1,863,432,316
Tirana6 1,103 357,185,351 3,559 1,291,245,262
Tirana7 1,086 317,245,041 3,270 1,041,148,561

 

 

 

 

 

Performanca financiare - Elbasan 1 and Elbasan 2

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative   Shuma Kumulative e Disbursuar
Elbasan 1 1,489 238,415,434 11,023   3,472,244,457
Elbasan 2 1,214 172,607,202 8,389   2,240,153,391

 

 

 

 

Performanca financiare - Korce

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Korce 1,711 222,351,626 11,035 2,718,684,198

 

 

 

Performanca financiare - Pogradec

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Pogradec 1,416 240,825,555 8,789 2,375,157,804

 

 

 

Performanca financiare - Fier

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Fier 1,681 302,725,112, 6,592 1,892,439,349

 

Performanca financiare - Gjirokastra

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Gjirokastra 902 190,831,654 5,225 1,833,439,000

 

 

 

Performanca financiare - Lezhe

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Lezhe 1,117 276,453,776 6,499 2,296,263,379

 

Performanca financiare - Lushnje

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Lushnje 935 146,009,167 7,657 2,301,082,330

 

 

 

Performanca financiare - Berat

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Berat 1,660 376,606,650 10,636 3,157,862,393

 

Performanca financiare - DURRES 1 and Durres 2

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Durres 1 1,633 320,613,430 10,153 3,216,930,359
Durres 2 1,368 305,483,359 8,206 2,943,500,864

 

 

 

Performanca financiare - VLORE

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Vlora 1,350 237,833,446 6,187 2,110,112,013

 

 

 

Performanca financiare - Peshkopi

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Peshkopi 710 137,490,960 2,979 872,754,395

 

Performanca financiare - Kukes

Dega Nr. i Kredive Aktive Outstanding Numri i Kredive Kumulative Shuma Kumulative e Disbursuar
Kukes 1,156 197,992,464 4197 926,404,514

Newsletter

Register and receive all the updates from fondi BESA