fbpx

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u174762490/domains/fondibesa.com/public_html/wp-content/themes/fondibesa/archive.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u174762490/domains/fondibesa.com/public_html/wp-content/themes/fondibesa/archive.php on line 38

  Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/u174762490/domains/fondibesa.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4314

  • Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/u174762490/domains/fondibesa.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4314

   Njoftim punesimi – Keshilltar IT & Menaxher projekti


   NJOFTIM PUNESIMI

   Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin Keshilltar IT & Menaxher Projekti per Zyren Qendrore:

   Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

   1. Arsim i lartë në fushën e teknologjisë së informacionit.
   2. Eksperiencë ne sistemet CBS (Core Banking System) minimumi 3 vjet.
   3. Eksperiencë të ngjashme në fushën e teknologjisë së informacionit në institucione financiare (microfinancë, bankë).
   4. Preferohet te kete eksperiencë pune mbi 10 vjet në fushën e teknologjisë së informacionit.
   5. Aftësi të mira analitike dhe komunikuese për të kuptuar dhe zbatuar objektivat e Institucionit në fushën e IT – së.
   6. Njohuri të pergjithshme në përdorimin e sistemeve të operimit si LINUX, Windows Server 2012 dhe më pas, etj.
   7. Njohuri të pergjithshme në teknologjitë e rrjetit si LAN, MAN, WAN, router, switches, etj.
   8. Njohuri të pergjithshme në gjuhet e programimit C ++, C #, Java, PHP, NET ose Python.
   9. Njohuri të mira në SQL server 2012/2014 ose Oracle.
   10. Aftësi organizimi, eksperte për zgjidhjen e problemeve dhe në trajtimin e situatave të vështira dhe për të zhvilluar zgjidhje.
   11. Aftësi të mira dhe bashkëpunuese për të punuar i pavarur dhe në grup.
   12. Aftësi në menaxhimin e kohës për të arritur afatet dhe dhënë rezultatet maksimale.
   13. Certifikim ITIL ose COBIT e preferuar.

   Detyrat kryesore per te cilat do te jete pergjegjes:

   1. Të ofrojë rekomandime në perdorimin e teknologjisë për të arritur qëllimet dhe objektivat e institucionit.
   2. Të rekomandojë dhe monitorojë përcaktimin e kërkesave të sistemeve të informacionit dhe realizimin e objektivave të projekteve të IT.
   3. Të ofrojë këshilla mbi zgjidhje teknike dhe platformat software në infrastrukturën aktuale të IT me qëllim përmirësimin e proceseve.
   4. Të monitorojë implementimin e sistemeve dhe programeve të reja, dhe problemeve të ndryshme që mund të lindin.
   5. Të analizojë problemet e mundshme dhe të prezantojë me shkrim ose verbalisht mënyrat e zgjidhjes së tyre.
   6. Të trajnoj dhe asistoj userat ne lidhje me implementimin e sistemeve te reja
   7. Të monitorojë zbatimin e masave të sigurisë së informacionit në departamentin e IT.

   Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

   1. Kerkese per punesim
   2. Curriculum Vitae

   Dokumentacioni i kerkuar te dergohet me email brenda dates 31 Mars 2021 ne adresen tone zyrtare te Institucionit sa me poshte:

   -mfi@besa.org.al

   Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet
   www.fondibesa.com.

   Fondi Besa SH.A nderohet me çmimin e Kompanisë më të Mirë të Mikrofinancës në Shqipëri 2020 për performancën e shkëlqyer dhe arritjet në mikrofinancë.


   Global Banking &Finance Review ka vlerësuar Fondin Besa SH.A me Çmimin prestigjioz si Kompania më e Mirë Mikrofinanciare në Shqipëri:  “Ne vlerësojmë Fondin BESA për dedikimin dhe nismat e shkëlqyera që ndërmarrin duke dhënë kështu një kontribut të madh në zhvillimin e sektorit të mikrofinancës në rajon. Fondi BESA SH.A përpiqet të krijojë dhe të ofrojë produkte dhe shërbime që përmbushin nevojat e klientëve. Investimi i tyre i vazhdueshëm në zhvillimin e produkteve, teknologjisë, zhvillimin e personelit, qëndrueshmërinë financiare dhe menaxhimin shumë të mirë të riskut, është ai që i dallon ata si fitues të këtij viti,” u shpreh Wanda Rich, Botuese e Global Banking & Finance Review.

   TRAJNIM – RRITJA E PERFORMANCES SE SHERBIMIT TE ARKES


   Procesi i rritjes së shërbimit të arkës pranë Degëve Rajonale të Fondit BESA ka marrë zhvillim të rëndësishëm dhe në harmoni me rritjen e vazhdueshme të aktivitetit të Institucionit.

   Ky shërbim është prezent sot në 16 Degë Rajonale nga 31 Degë gjithsej në të gjithë vendin.

   Me synim rritjen e perfomancës së këtij shërbimi, bazuar në rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara qartë, si dhe rritjen e shërbimit ndaj klientit, Fondi BESA sh.a. organizoi më 5

   Dhjetor 2020 dy sesione trajnimi me stafin e këtij shërbimi për të gjitha Degët Rajonale. Zhvillimi i aktivitetit tregoi se ky trajnim ishte efikas dhe me vlera praktike për punën e përditshme të shërbimit të arkës, i cili do të mbështetet me të tjera procese formimi në nivele të tjera të Institucionit.

   Projekti Internship 2020


   Fjala pershendetese e Drejtorit Ekzekutiv, Z. Bajram Mucaj ne diten e pare te Internshipit

   Picture 1 of 18

   Projekti Internship 2020

   Gjatë periudhës korrik-nëntor 2020, Fondi Besa ka organizuar për herë të parë Projektin Intership “Aftësimi i të Rinjve në Veprimtarinë Kredidhënëse”, projekt i iniciuar drejtpërdrejt nga Drejtori Ekzekutiv, Z. Bajram MUÇAJ dhe me mbështetjen teknike të stafit të Fondit Besa.” Ky projekt u dha mundësinë pjesëmarrësve për të zhvilluar më tej njohuritë profesionale, nëpërmjet përvojës së fituar në Degët Rajonale dhe Departamentet e Fondit BESA, si dhe trajnimit te ofruar nga stafi i Fondit Besa dhe lektorë të jashtëm të mirënjohur në fushën ekonomike dhe financiare.

   Pas 3 muajsh angazhim të plotë të pjesëmarrësve u organizua aktiviteti përmbyllës dhe shpërndarja e certifikatave.

   Në fjalën e tij Drejtori Ekzekutiv, Z.Bajram Mucaj shprehu bindjen se ky projekt ka vlera të veçanta, si për institucionin, përfituesit, por edhe për veprimtarinë e kredidhënies në vend.

   Nga kjo eksperiencë shumë e mirë përveç rritjes së njohurive, pjesëmarrësve iu ofrua edhe punësim pranë Fondit Besa.

   Për Fondin Besa “Suksesi është e vetmja alternativë”.

   Trajnimi i stafit të ri


   Edhe në kushtet aktuale, sa të vështira dhe delikate, synimi për realizimin e plotë të objektivave institucionale të Fondit Besa mbetet prioritet! Këto objektiva janë të lidhura veçanërisht me rritjen e kapaciteteve profesionale dhe njerëzore të stafit të Institucionit. Nga periudha e fund Qershorit 2020, stafi i Fondit Besa është rritur periodikisht nga 3-5%. Për këtë, mekanizmi i trainimit të oficerëve të rinj ka një rol të veçantë për fuqizimin e aktivitetit të çdo Dege Rajonale dhe rritjen e qëndrueshme të Institucionit.

   Në datat 5-6 Nëntor 2020 u zhvillua trainimi më i fundit mbi procedurat e kredidhënies për 12 oficerë të rinj të kredisë, në mbështetje të stafit të 9 Degëve Rajonale në qytete të ndryshme të vendit.

   I urojmë punë të mbarë stafit të ri!   

   NJOFTIM


   NJOFTIM

   PËR MBLEDHJEN E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQERISË FONDI BESA SHA


   Drejtuar:    Aksionerëve të shoqërisë.

   Të nderuar Aksionerë,

   Bazuar në Statutin e Shoqërisë “Fondi Besa” SHA si dhe në ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare” (I ndryshuar), ju njoftojmë se ditën e hënë, datë 23 Nëntor 2020, ora 11.00, zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të Shoqërisë “Fondi Besa” SHA me rend dite si me poshtë:

   1. Miratimi i Raportit të Drejtorit Ekzekutiv mbi aktivitetin e Fondit Besa SH.A. për vitin 2019.
   2. Miratimi i Pasqyrave Financiare të Fondit Besa SH.A. individuale dhe të konsoliduara të audituara nga kompania audituese Ernest & Young Albania për vitin ushtrimor 2019.
   3. Miratimi i fitimit të shoqërisë Fondi Besa SHA për vitin 2019 dhe përdorimit të tij.
   4. Miratimi i Plan-Biznesit të Fondit Besa SH.A. për periudhën 2020-2022.
   5. Miratimin e kompanisë audituese “Ernest & Yong” Albania për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2020.
   6. Të ndryshme.

   Drejtori Ekzekutiv

   Prof. Asoc. Dr. Bajram MUÇAJ

   BORROW WISELY 2020


   Fushata “Huamarrje e Zgjuar” është një fushatë ndërkombëtare, e cilaiI drejtohet klientëve aktualë dhe potencialë të Fondit Besa. Fushata organizohte nga Qendra e Mikrofinancës – një organizatë ndërkombëtare që promovon standaret ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së klientëve dhe edukimin financiar. Fushata do të zhvillohet njëkohëshisht në 14 vende përfshirë: Shqipërinë, Armeninë, Azerbaixhanin, Bosnie & Herzegovinnën, Gjeorgjinë, Kosovën, Bullgarinë, Moldavinë, Maqedonine e Veriut, Malin e Zi, Serbinë, Rumaninë, Greqinë dhe Taxhikistanin.

   Kjo fushatë ka për qëllim edukimin e një numri sa më të madh të klientëve për të marrë një kredi në mënyrë të zgjuar, si dhe të sigurohen se po marrin një borxh në nivele të sigurta dhe të përgjegjshme. Kjo fushatë përmbledh një listë pyetjesh të thjeshta, të cilat klientët duhet t’ia bëjnë vetes, para se të marrin një kredi:

   Sa para mund të marr hua?

   • Mësoni të llogaritni me saktësi kursimet tuaja mujore.

   • Pagesat mujore të huasë nuk mund të kalojnë 70% të kursimeve tuaja mujore.

   P.sh. Nëse të ardhurat = 1,000 lekë dhe shpenzimet = 800 lekë atëherë Kursimi = 200 lekë. Shlyerjet mujore = 140 lekë maksimumi

   • Merrni një kredi në të njëtën monedhë si të ardhurat.

   • Fondi Besa do të vleresojë kapcitetin tuaj për të shlyer kredinë.

   A e di sa do të paguaj?

   • Mësoni si të krahasoni oferta të ndryshme për të bërë një zgjedhje të zgjuar.

   • Eshtë e drejtë e secilit të kërkojë informacion mbi kostot e kredive.

   • Mos harroni, një normë më e ulët interesi jo gjithnjë nënkupton një kredi me kosto më të ulët.

   • Sigurohuni që të përfshini të gjitha kostot dhe tarifat kur llogaritni pagesat tuaja mujore, jo vetëm pagesat e interesit.

   • Kujdes nga huadhënësit agresivë – ofertat special rrallë janë të vërteta dhe ashtu siç reklamohen.

   • Analizoni me kujdes kohëzgjajtjen e kredisë – pagesa të vogla për një periudhë më të gjatë mund të çojnë në kosto më të larta.

   • Fondi Besa, si të gjithë anëtarët e Qendrës së Mikrofinancës (MFC), bën transparente të gjitha kostot e kredisë – jo të gjithë huadhënësit e bëjnë këtë gjë.

   A e kuptoj unë kontratën?

   • Lexoni kontratën nga fillimi në fund. Oficeri juaj I kredisë duhet t’ju japë kohë të mjaftueshme për këtë. Kuptoni kostot, gjobat, kohën dhe mënyrën e pagesave.

   • Pyesni oficerin tuaj të kredisë për të kuptuar çdo pikë. Kërkoni gjithmonë sqarime për termat financiar të përdorur në kontratë (p.sh. kërkoni shpjegimin e termave si: NEI, metoda e llogaritjes së kësteve, norma nominale, komisione, etj.)

   • Merrni kohën tuaj – merrni kontratën në shtëpi dhe lexojeni me kujdes – mos u nxitoni për të nënshkruar diçka që nuk kuptoni.

   Çfarë duhet të bëj nëse nuk jam i kënaqur?

   • Ju lutemi na tregoni nëse nuk jeni të kënaqur.

   • Përdorni gjithmonë të drejtën tuaj për t’u ankuar.

   • Për ankesa ju lutem kontaktoni oficerin e kredisë, Drejtorin e degës, me email ose në numrin e telefonit të vënë në dispozicionin tuaj. Mund të plotësoni Formularin e Ankesave që gjendet në çdo zyrë ose na shkruani në rubrikën Ankesa në websinte-in e Fondit Besa

   • Mendimi juaj na ndihmon të ofrojmë një shërbim më të mirë për klientët tanë!

   Kontrolloni borxhin – mos lejoni t’ju kontrollojë ai ju!

   • Shumë borxhe mund të çojnë në probleme me pagesat.

   • Shmangni kreditë e shumta: me disa kredi keni më shumë rrezik mbingarkese me borxhe.

   • Merrni kredi për investime, shmangni marrjen e kredisë për gjërat që nuk keni nevojë.

   • Kujdesuni për historikun tuaj të kredisë , informacionet qëndrojnë gjithmonë në Bankën e Shqipërisë.

   • Kini kujdes nëse jeni garantues për dikë tjetër.

   • Bisedoni me oficerin e kredisë nëse keni probleme. Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar!

   Në vazhdim të kujdesit që Fondi Besa i kushton mbrojtjes së klientelës, këtë vit i është bashkuar fushatës ndërkombëtare edukuese “Huamarrje e Zgjuar”.
   Më poshtë gjeni videon përmbledhëse mbi fushatën “Huamarrje e Zgjuar”:

    

   Fondi Besa/ Trajnime për të gjithë stafin rreth sigurisë në punë


   Departamenti i Burimeve Njerëzore, Shërbimeve & Trajnimit të Fondit Besa, në koordinim me kompaninë Top Occupational Safety and Health Albania (TOSHA) zhvilluan më 21 Shkurt, në ambientet e zyrave qendrore sesionin e informim/trajnimit mbi sigurinë në punë, ku morën pjesë rreth 50 punonjës staf i zyrave qendrore. Në këtë proces informim/trajnimi do të përfshihet i gjithë stafi i Fondit Besa sh.a, si në zyrat qendrore ashtu dhe në Degët Rajonale.

   Siguria në punë e stafit për të gjitha nivelet dhe funksionet ka qenë dhe mbetet një detyrim dhe angazhim i përhershëm i menaxhimit të institucionit.  Për këtë qëllim, informimi dhe trajnimi i stafit për garantimin e një pune të sigurt dhe efikase në mënyrë të vazhdueshme është objektiv konkret. Ky proces realizohet nga struktura të specializuara në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë.

   NJOFTIM PUNESIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin SPECIALIST PROJEKTESH për Zyrën Qendrore.

    

   Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

   • Arsim i lartë në fushën e marketingut, biznesit ose të ngjashme;
   • Eksperiencë e ngjashme në ndjekjen e zbatimit dhe raportimit për projekte të ndryshme;
   • Aftësi në analizën e informacioneve të ndryshme që lidhen me tregun dhe kërkimet e tregut;
   • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze;
   • Aftësi të mira organizimi;
   • Aftësi të mira bashkëpunuese dhe pune në grup;
   • Aftësi të mira në programet e Microsoft Office;
   • Aftësi të mira analitike dhe komunikuese.

    

   Përshkrim i pozicionit të punës: 

    

   1. Ndjek zbatimin e kontratave dhe marrëveshjeve të projekteve që institucioni ka me palë të treta në të gjithë komponentët e përfshirë në këto projekte.
   2. Merr pjesë aktive në përgatitjen e dokumentacionit për aplikime për projekte të reja.
   3. Monitoron dhe raporton në mënyrë periodike mbi progresin dhe implementimin e projekteve.
   4. Merr pjesë në organizimin e trajnimeve dhe eventeve të lidhura me projektet dhe është personi i kontaktit me partnerët e huaj apo vendas për projektet.
   5. Merr pjesë aktive në krijimin e infrastrukturës për produktet e reja të lidhura me projektet dhe ndjek zbatimin e fushatave të marketingut.
   6. Përgatit informacione periodike mbi aktivitetin e institucionit.
   7. Merr pjesë në kërkime tregu lidhur me sistemin financiar duke u fokusuar tek produktet dhe shërbimet e reja.

    

   Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

   1. Kërkesë për punësim
   2. Curriculum Vitae
   3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar me listë notash.
   4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi
   5. Reference pune nga punëdhënësi i fundit
   6. Fotografi (1 copë)

    

   Dokumentacioni i kërkuar të paraqitet brenda datës 24 Shkurt 2020 dhe të dorëzohet në zarf të mbyllur pranë Zyrës Qendrore të Fondit Besa, me adresë: Rruga “Dritan Hoxha”, Laprakë, Tiranë.

   Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com dhe për çdo paqartësi mund të kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Shërbimeve pranë Zyrës Qendrore, në nr. e telefonit: 04 2253841/842.

   NJOFTIM PUNESIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin OFICER KREDIE per qytetin e Librazhdit.

   Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

    

   • Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti Ekonomik;
   • Te kene njohuri te mira ne perdorimin e kompjuterit;
   • Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
   • Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem;
   • Preferohet te kene licence per drejtim automjeti;
   • Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

   Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

    

   1. Kerkese per punesim
   2. Curriculum Vitae
   3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
   4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
   5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
   6. Fotografi (1 cope)

   Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 31 Janar 2020 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur ne adresat si me poshte:

   Dokumentat do te dorezohen prane Deges Rajonale Pogradec te Fondit Besa sh.a, me adrese: Rr. “Reshit Collaku”, L.2, Godina 4/10, Hyrja nr.2.

   Tel:04 2253841/842.

   Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

    

   NJOFTIM PUNESIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST IT per Zyren Qendrore.

    

   Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

    

   • Arsim te larte ne deget Informatike, Inxhinjeri Kompjuterash;
   • Te kene njohuri te mira te sistemeve te operimit Linux,Windows Server 2012 dhe versionet me pas;
   • Te kene njohuri te mira ne sisteme Backup te te dhenave (Tape Server);
   • Njohuri ne sherbimet baze te Active-Directory dhe mail client;
   • Te kene njohuri te mira te sistemeve te operimit Windows 7,8,10 dhe troubleshooting te tyre;
   • Te kene njohuri te mira ne sistemet e sigurise se te dhenave, si antivirus, etj.
   • Te kene njohuri te mira Printera, Fotokopje dhe Skanera;
   • Te kene njohuri te mira te rrjeteve mbi bazen e OSI model, switching, routing dhe wireless;
   • Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
   • Kualifikime te tjera ne fushen e teknologjise se informacionit;
   • Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e  financiar;
   • Preferohet te kene leje per drejtim automjeti;
   • Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;
   • Te kene njohuri te mira ne gjuhen e huaj anglisht.

   Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

    

   1. Kerkese per punesim
   2. Curriculum Vitae
   3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash
   4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
   5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
   6. Fotografi (1 cope)

   Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 8 Shkurt 2020 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa, me adrese: Rruga “Dritan Hoxha”, Laprake, Tirane.

   Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

   NJOFTIM PUNESIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin OFICER KREDIE  per qytetin e Tiranes.

    

   Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

    

   • Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti Ekonomik;
   • Te kene njohuri te mira ne perdorimin e kompjuterit;
   • Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
   • Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem;
   • Preferohet te kene licence per drejtim automjeti;
   • Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

    

   Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

    

   1. Kerkese per punesim
   2. Curriculum Vitae
   3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
   4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
   5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
   6. Fotografi (1 cope)

   Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 30 Janar 2020 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur ne adresat si me poshte:

   Dokumentat do te dorezohen prane Zyres Qendrore te Fondit Besa sh.a, me adrese: Rr. Dritan Hoxha, Laprake, Tirane.

   Tel:04 2253841/842.

   Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

   NJOFTIM PUNESIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin OFICER KREDIE per qytetet si me poshte:

   Tirane, Mamurras, Durres, Korce,  Shkoder, Koplik, Peshkopi, Kukes, Tropoje

   Lushnje, Fier, Vlore, Gjirokaster, Tepelene & Sarande

    

   Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

    

   • Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti Ekonomik;
   • Te kene njohuri te mira ne perdorimin e kompjuterit;
   • Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
   • Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem;
   • Preferohet te kene licence per drejtim automjeti;
   • Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

    

   Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

    

   1. Kerkese per punesim
   2. Curriculum Vitae
   3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
   4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
   5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
   6. Fotografi (1 cope)

    

   Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 30 Janar 2020 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur ne adresat si me poshte:

   Per qytetin e Tiranes – dokumentat do te dorezohen prane Zyres Qendrore te Fondit Besa sh.a, me adrese: Rr. Dritan Hoxha, Laprake, Tirane.

   Tel:04 2253841/842.

   Per qytetin e Mamurrasit – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Fushe Kruje te Fondit Besa sh.a. me adrese: Sheshi “George W.Bush”, Fushe – kruje. Tel: 069 60 14 307/ 63 22 515.

   Per qytetin e Durresit – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Durres te Fondit Besa sh.a. me adrese: Unaza Durres, Lagjia 17, Rruga Glaukia. Tel: 069 60 12 055.

   Per qytetin e Korces – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Korce te Fondit Besa sh.a. me adrese: Bulevardi “Fan Noli”, Lagjia nr.5” Korce. Tel: 069 20 87 327.

   Per qytetet Shkoder dhe Koplik – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Shkoder te Fondit Besa sh.a. me adrese: Sheshi ‘2 Prilli”, Rr.Willson, Shkoder. Tel: 069 20 64 043/ 22 247 156.

   Per qytetet Kukes & Tropoje – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Kukes me adrese: Rruga Dituria, Lagjia 5, Ndertesa 21, Hyrja 1, Kukes. Tel: 069 40 75 383/ 24 224 868.

   Per qytetin e Peshkopise – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Peshkopi me adrese: Rr.Elez Isufi, Perballe Kinemase se vjeter.

   Tel: 069 40 65 795/21 82 54 88.

   Per qytetin e Lushnjes  – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Lushje me adrese: Lagjia “Xhevdet Nepravishta”, Bulevardi “Kongresi”, Lushnje Tel: 068 40 10 569/35 224 671

   Per qytetin e Fierit – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Fier me adrese: Lagjia “Apollonia”, Rruga “Brigada IX”, Fier Tel: 069 20 37 902.

   Per qytetin e Vlores – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Vlore te Fondit Besa sh.a, me adrese: Lagjia “Pavarsia”, Bulevardi “Ismail Qemali”, Vlore. Tel: 069 20 33 421 / 033223499.

   Per qytetin e Beratit – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Berat me adrese: Lagjia “22 tetori”, Bulevardi kryesor, Berat. Tel: 069 40 98 553

   Per qytetin e Gjirokastres – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Gjirokaster te Fondit Besa sh.a, me adrese: Lagjia “18 Shtatori”, prane Spitalit Rajonal Gjirokaster. Tel: 069 70 01 419.

   Per qytetin e Sarandes – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Sarande te Fondit Besa sh.a, me adrese: Rruga “Abedin Dino”, ndertesa nr.7, hyrja 6, prane Bashkise Sarande.

   Tel: 069 60 82 242 / 85 22 53 59.

    

   Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

   NJOFTIM PUNESIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin DIZENJATOR/MENAXHUES I RRJETEVE SOCIALE & FAQE WEB per Zyren Qendrore.

   Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

    

   • Arsim i larte ne fushen e marketingut, biznesit ose teknologji informacioni.
   • Eksperience te ngjashme ne fushen e promovimit te produkteve apo sherbimeve permes WEB -it apo rrjeteve sociale.
   • Te kete aftesi ne analizen e informacioneve te ndryshme qe lidhen me tregun dhe kerkimet e tregut.
   • Eksperience në fushen e marketingut dhe promocionit .
   • Aftësi të mira organizimi.
   • Aftësi te mira dhe bashkepunuese per te punuar ne grup.
   • Aftesi mira ne programet e Microsoft Office.
   • Aftesi mira analitike dhe komunikuese.

   Aftesite e kerkuara: 

    

   • Te krijoje dhe te zhvilloje nje permbajtje te qarte dhe preçize.
   • Te dizenjoje faqe Web që perputhen me motorët e kërkimit.
   • Te kete aftesi te navigoje ne faqet e webit per te terhequr informacione sa me cilesore.
   • Te kujdeset per përmirësimin e vazhdueshem te renditjes së motorëve të kërkimit.
   • Te kujdeset per mirembajtjen dhe dizenjimin e mediave sociale, si Twitter, Facebook dhe LinkedIn.
   • Te jete i afte te transmetoje informacione te rendesishme ne keto rrjete.
   • Të kontrolloje hyrjet dhe daljet e informacionit duke perdorur metoda sa me efikase.
   • Te siguroje që përmbajtja të jetë e lartë në motorret e kërkimit.
   • Mbledhja e informacionit te faqeve me te kerkuara.
   • Te krijoje reklama ne internet.
   • Te monitoroje on-line reputacionin e kompanisë.
   • Te miratoje ose te fshije komentet nëper blogje ose artikuj.
   • Te theksoje dhe te inkurajoje komentet pozitive.
   • Te menaxhoje dhe te shperndaje posten elektronike.
   • Te ndjeki ne vazhdimesi komentet.
   • Te nxisi reagimet e klienteve dhe te krijoje fushata permiresimi.
   • Te krijoje strategji marketingu për projekte, duke përfshirë faqet e internetit të kompanisë dhe mediat sociale.
   • Te kete nje bashkepunim me dapartamentin e shitjeve, ne zhvillimin dhe implementimin e programit.
   • Te krijoje dhe te ekzekutoje programet kyçe.
   • Te analizoje të dhënat për nje eficense sa me te larte te fushates.
   • Te zhvilloje planet e marketingut, rezultatet e fushatës dhe rekomandimet e projekteve te ekipit drejtues.

   Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

    

   1. Kerkese per punesim
   2. Curriculum Vitae
   3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
   4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
   5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
   6. Fotografi (1 cope)

   Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 27 Janar 2020 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa, me adrese: Rruga “Dritan Hoxha”, Laprake,  Tirane.

   Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

   Nënshkruhet Marrëveshja për Garanci Bankare për kreditimin e Fondit BESA sh.a. në mbështetje të rritjes dhe konsolidimit të aktivitetit të tij


   Në kuadër të bashkëpunimit me partnerë dhe donatorë të ndryshëm, sot më datë 6 Dhjetor 2019, Fondi BESA sh.a. dhe Rural Credit Guarantee Foundation-Albania nënshkruanMarrëveshjen për të lëshuar Garanci për Marrëveshjet e Huasë së Fondit BESA sh.a. me Bankat e nivelit të dytë.

   Shuma e garancisë së kredisë deri në 5,000,000 € ose ekuivalente në Lekë është një garanci e sigurtë për çdo marrëveshje huaje që Fondi BESA sh.a. do të nënshkruajë me Bankat e nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri.

   Qëllimi i garancisë është të lehtësojë huadhënien e Fondit BESA sh.a për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, me një fokus të shtuar në sektorin e bujqësisë dhe zonat rurale. Kjo do të kontribuojë në promovimin e rritjes dhe punësimit në Shqipëri, veçanërisht në sektorin e bujqësisë. Përmes kësaj Marrëveshje, Fondi BESA sh.a., si Institucion lider në tregun e Mikrofinancës në Shqipëri, synon të zgjerojë dhe përdorë në mënyrë efiçente të gjitha mekanizmat e vlefshme në kuadër të plotësimit të nevojave të tij, për të përmbushur objektivat ambicioze për zgjerimit të aktivitetit.

   Në rrugëtimin e tij 20 vjeçar, Fondi BESA është rritur dhe zhvilluar duke u bërë një nga partnerët e preferuar të biznesit për financim.


   Në rrugëtimin e tij 20 vjeçar, Fondi BESA është rritur dhe zhvilluar duke u bërë një nga partnerët e preferuar të biznesit për financim. Tani mund të na gjeni në Zyrat e Reja Qendrore në adresën Rruga “Dritan Hoxha”, Laprakë, Tiranë, si dhe në një rrjet prej 80 zyrash, në zonat urbane dhe rurale. Duke u bazuar gjithmonë në parimin e shërbimit cilësor të klientelës, synimi ynë në të ardhmen vazhdon të mbetet që të bëhemi faktor i përforcuar në tregun e mikrofinancës në Shqipëri dhe një institucion kyç për klientët aktualë dhe ata potencialë. Me një vizion të qartë për të ardhmen, Fondi BESA vazhdon t’i përgjigjet zhvillimit ekonomik dhe social të vendit, si dhe rritjes së konkurrencës, ndryshimit të sjelljes së konsumatorit, zhvillimeve teknologjike etj. dhe po forcon gjithnjë e më shumë pozitën e tij si institucioni që është më afër klientit, duke synuar të jetë i suksesshëm dhe afatgjatë në mbështetje të klientëve, punonjësve dhe shoqërisë në tërësi.

   NJOFTIM PUNESIMI


   Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin OFICER KREDIE per qytetet si me poshte:

   Tirane, Peqin, Cerrik, Mamurras,  Shkoder, Koplik,  Lushnje, Fier, Berat, Vlore & Tropoje

    

   Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

   • Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti Ekonomik;
   • Te kene njohuri te mira ne perdorimin e kompjuterit;
   • Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
   • Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem;
   • Preferohet te kene licence per drejtim automjeti;
   • Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

    

   Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

    

   1. Kerkese per punesim
   2. Curriculum Vitae
   3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
   4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
   5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
   6. Fotografi (1 cope)

    

   Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 31 Tetor 2019 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur ne adresat si me poshte:

   Per qytetin e Tiranes – dokumentat do te dorezohen prane Zyres Qendrore te Fondit Besa sh.a, me adrese: Rr. Brigada VIII, Pall. Nr. 5, zona e ish bllokut, Tirane, Tel:04 2253841/842.

   Per qytetet Peqin & Cerrik – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Elbasan 1 te Fondit Besa sh.a. me adrese: Bulevardi Qemal Stafa, Lagjia “Luigj Gurakuqi”, Hotel SKAMPA. Tel: 068 60 89 513/54 25 566.

   Per qytetin e Mamurrasit – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Fushe Kruje te Fondit Besa sh.a. me adrese: Sheshi “George W.Bush”, Fushe – kruje. Tel: 069 60 14 307/ 63 22 515

   Per qytetet Shkodres dhe Koplik – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Shkoder te Fondit Besa sh.a. me adrese: Sheshi ‘2 Prilli”, Rr.Willson, Shkoder. Tel: 069 20 64 043/ 22 247 156.

   Per qytetin e Lushnjes  – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Lushje me adrese: Lagjia “Xhevdet Nepravishta”, Bulevardi “Kongresi”, Lushnje Tel: 068 40 10 569/35 224 671

   Per qytetin e Fierit – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Fier me adrese: Lagjia “Apollonia”, Rruga “Brigada IX”, Fier Tel: 069 20 37 902

   Per qytetin e Vlores – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Vlore te Fondit Besa sh.a, me adrese: Lagjia “Pavarsia”, Bulevardi “Ismail Qemali”, Vlore. Tel: 069 20 33 421 / 033223499.

   Per qytetin e Beratit – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Berat me adrese: Lagjia “22 tetori”, Bulevardi kryesor, Berat. Tel: 069 40 98 553.

   Per qytetin e Tropojes – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Kukes me adrese: Rruga Dituria, Lagjia 5, Ndertesa 21, Hyrja 1, Kukes. Tel: 069 40 75 383/ 24 224 868.

   Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

   Fondacioni Albanian Besa Capital – partner në implementimin e projektit me titull “Krijimi i një platforme me njohuritë e nevojshme për rritjen e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve mikro dhe të vogla në treg”, në kuadër të “Programit të Bashkëpunimit Ballkanik – Mesdhetar 2014 – 2020”


   Fondacioni Albanian Besa Capital – partner në implementimin e projektit me titull “Krijimi i një platforme me njohuritë e nevojshme për rritjen e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve mikro dhe të vogla në treg”, në kuadër të “Programit të Bashkëpunimit Ballkanik – Mesdhetar 2014 – 2020”

   Fondacioni Albanian Besa Capital është partner në implementimin e projektit me titull “Krijimi i një platforme me njohuritë e nevojshme për rritjen e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve mikro dhe të vogla në treg” me akronimin Skills4MSE, në kuadër të “Programit të Bashkëpunimit Ballkanik – Mesdhetar 2014 – 2020”.

   Në kuadër të implementimit të këtij projekti u organizua në Hotel Rogner, Tiranë, eventi për lancimin e Projektit në datë 27 Shtator 2019. Eventi u organizua me pjesëmarrjen e 28 personave nga institucione të ndryshme mikrofinanciare, partnerë të Fondacionit ABC dhe grupe të interesit.

   Projekti ka një kohëzgjatje prej 24 muajsh dhe bashkë financohet nga Bashkimi Evropian dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse.

   Qëllimi i përgjithshëm i projektit është zhvillimi i një strukture të integruar të mësuarit për vendet e rajonit me qëllim ofrimin e Shërbimeve të Zhvillimit të Biznesit dhe mjeteve të tjera të mbështetjes së biznesit për Ndërmarrjet Mikro dhe të Vogla ekzistuese dhe ato potenciale si fizike ashtu edhe elektronike, me theks në kategoritë e mëposhtme:

   • Aftësitë bazë sipërmarrëse
   • Aftësitë ndërpersonale
   • Aftësitë kompjuterike

   Partner kryesor i projektit është Qendra për Biznes dhe Zhvillim Kulturor – KEPA , ndërsa partnerët e tjerë përfshijnë:

   • Universitetin e Maqedonisë (Departamenti i Informatikës së Aplikuar, Komiteti Kërkimor i Universitetit të Maqedonisë (ELKE), Selanik, Greqi; • Microfond Sofia Foundation, Sofie, Bullgari;
   • SHKK “FED Invest”, Tiranë, Shqipëri;
   • Fondacioni ABC, Tiranë, Shqipëri

   Pra, ky projekt është përqendruar në tre vende të rajonit Greqi, Shqipëri dhe Bullgari dhe synon ndërmarrjet mikro dhe shumë të vogla; Start – up; Ndërmarrjet sociale; Ndërmarrjet që duan të ringrihen pas falimentimit; Emigrantë me vendbanim të përhershëm në vendin e zbatimit të projektit.

   Në event u bë një përshkrim i përgjithshëm i projektit, i cili do të adresojë sfidat kryesore si (i) Shkallën e lartë të papunësisë, veçanërisht papunësinë afatgjatë dhe tek të rinjtë; (ii) Mangësitë e aftësive në punë dhe emigrimin e trurit, veçanërisht të njerëzve të aftë dhe profesionistë; (iii) Pamundësinë e njerëzve për t’u integruar në tregun e punës; (iv) Nevojën për të lidhur mbështetjen e përgjithshme të biznesit me aftësimin profesional;

   Zona Ballkanike – Mesdhetare karakterizohet nga shkalla e lartë e papunësisë, e përkeqësuar
   nga kriza në rajone të caktuara. Për më tepër, papunësia afatgjatë dhe tek të rinjtë është shumë më lart se mesatarja e BE-së që tregon se ka një nevojë të thellë dhe urgjente për të marrë masa për të përmirësuar aftësitë sipërmarrëse të grupeve të synuara të projektit dhe për të promovuar integrimin e tyre në tregun e punës.

   Duke pasur parasysh gjithashtu se zona e Ballkanit dhe Mesdheut vuan gjithashtu nga mangësitë në aftësitë e punës dhe ikjen e trurit veçanërisht të njerëzve të aftë, është e rëndësishme të parashikohet transferimi i njohurive dhe zhvillimi i aftësive, duke u lidhur mbështetja e përgjithshme e biznesit ndaj aftësimit profesional.
   Analiza SWOT e zonës së përfshirë në projekt thekson se ka pabarazi të forta rajonale ekonomike dhe ka zona me shfaqje të ulëta të konkurrencës. Këto zona janë kryesisht të izoluara dhe të privuara nga pikëpamja ekonomike sepse janë larg qendrave të mëdha ekonomike dhe kanë mungesë të konkurrencës dhe të fuqisë së aftë punëtore.
   Recesioni ekonomik dhe nivelet e ulëta të rritjes që karakterizojnë zonën janë një tjetër faktor që pengon zhvillimin ekonomik. Sidoqoftë, pavarësisht klimës negative ekonomike të zonës, ekzistojnë edhe pika të forta dhe mundësi që mund të shfrytëzohen dhe të çojnë në zhvillim ekonomik. Konkretisht, fryma e fortë sipërmarrëse që ekziston, në kombinim me nismat aktuale të BE-së që promovojnë krijimin e punësimit (përfshirë vetë-punësimin) krijon potencial për rimëkëmbjen ekonomike për aq kohë sa ndërmerren masa për zhvillimin efikas.
   Në të njëjtën kohë, ka një rritje të arsimit dhe aftësimit profesional, si dhe nivele relativisht të larta aftësish në disa rajone të afta për të kontribuar në konkurrencën dhe inovacionin. Projekti Skills4MSEs synon të zhvillojë një strukturë të integruar të mësuari në rajon për ofrimin e shërbimeve të zhvillimit të biznesit dhe mjete të tjera të mbështetjes së biznesit për NVM-të ekzistuese dhe ato potenciale në formën elektronike dhe fizike.

   Edukimi dhe trajnimi do t’i mundësojnë sipërmarrësve ekzistues dhe atyre potencialë të fitojnë aftësitë / mjetet e nevojshme dhe kështu të rrisin kapacitetin dhe konkurrencën e tyre, të rriten drejt tregjeve të tjera dhe të prezantojnë inovacionin në të gjitha fazat e ciklit të tyre të biznesit. Ofrimi i shërbimeve të zhvillimit të biznesit (BDS) për ndërmarrjet mikro dhe të vogla (NVM) ka marrë shumë vëmendje gjatë viteve të kaluara. Kjo vëmendje rezulton nga njohja në rritje e institucioneve të mikrofinancës dhe institucioneve të tjera të përfshirë në zhvillimin e NVM-ve se të varfrit për të krijuar, për të vënë në funksionim dhe rritur bizneset e tyre, kanë nevojë për më shumë sesa qasje në kredi. Ndërsa financimi vazhdon të luajë një rol kritik në zhvillimin e ndërmarrjeve, ofrimi i shërbimeve jo-financiare, i quajtur edhe BDS, është bërë një komponent gjithnjë e më i rëndësishëm i nismave dhe ndërhyrjeve të zhvillimit të NVM-ve.

   Për më tepër, Projekti i kushton një vëmendje të madhe grupeve të veçanta që kërkojnë mbështetje të menjëhershme të biznesit. Emigrantët në mënyrë të veçantë, përfaqësojnë një grup të rëndësishëm të sipërmarrësve të mundshëm. Meqenëse ka më shumë të ngjarë që ata të fillojnë biznes në krahasim me vendasit, ato mund të kontribuojnë ndjeshëm në rritjen dhe krijimin e vendeve të punës në BE. Komisioni Evropian synon të krijojë politika që ndihmojnë tërheqjen e sipërmarrësve të talentuar nga vendet jo të BE-së dhe sigurojnë që shërbimet e mbështetjes së biznesit të arrijnë të gjithë sipërmarrësit e mundshëm. Sipërmarrësit e falimentuar të mëparshëm dhe ata në rrezik të falimentimit janë një grup tjetër i synuar nga projekti, ndërsa Komisioni Evropian thekson rëndësinë e shansit të dytë për sipërmarrësit e ndershëm si një nga elementët kryesorë për përmirësimin e kulturës së sipërmarrjes në BE.

   Objektivat specifikë të projektit janë:

   • Inkurajimi i sipërmarrësve ekzistues dhe potencialë për të fituar aftësi / mjete të nevojshme dhe forcimi i kapacitetit me qëllim rritjen e konkurrueshmërisë së tyre, zgjerimin e aktivitetit drejt tregjeve të tjera dhe prezantimi i inovacioneve në të gjitha fazat e ciklit të biznesit.
   • Rritja e nivelit të punësimit në zonën e mbulimit të projektit dhe ndikimi në frenimin e nivelit të largimit nga vendi të njerëzve të kualifikuar.
   • Eksplorimi i metodave inovative të trajnimit përmes përdorimit të platformave elektronike, trajnimeve që ofrojnë mbështetje të biznesit dhe shërbime të zhvillimit falas.
   • Inkurajimi i sipërmarrjeve sociale, si dhe bizneseve start – up.
   • Mbështetja e mikro sipërmarrësve përmes lidhjes së tyre me ofruesit e mikrokredive që ofrojnë mbështetje financiare për kreditimin e bizneseve.
   • Shkëmbimi i praktikave më të mira midis rajoneve pjesëmarrëse për të lehtësuar transferimin e njohurive dhe metodologjive për të krijuar biznes të qëndrueshëm.
   • Kontribut në realizimin e objektivave të BE-së duke i kushtuar vëmendje të veçantë mbështetjes së biznesit të emigrantëve dhe sipërmarrësve të mëparshëm të falimentuar dhe atyre që janë në rrezik të falimentimit.

   Rezultatet e pritshme

   • Integrimi në tregun e punës dhe rritja e vetë-punësimit të 50 personave në secilin rajon pjesëmarrës.
   • Të paktën 30% e totalit të pjesëmarrësve që përfitojnë nga ngritja e kapaciteteve do të jenë gra (mundësi të barabarta).
   • 500 të papunë dhe sipërmarrës të vegjël do të rrisin aftësitë dhe kapacitetin e tyre nëpërmjet trajnimit dhe mbështetjes së ofruar nga projekti në tërësi.
   • 20 emigrantë do të zhvillojnë aktivitete biznesi apo do të punësohen.
   • 20 ish sipërmarrës dhe sipërmarrës social do të ndihmohen për të filluar një biznes të ri.
   • Do të informohen gjithsej rreth 4,000 njerëz në lidhje me projektin, në të gjithë rajonet e projektit.
   • Rezultatet e projektit do promovohen në 12 rajone të tjera rurale.
   • Personeli pjesëmarrës i organizatave do të rrisin kapacitetin dhe ekspertizën.
   • Shkëmbim njohurish midis partnerëve pjesëmarrës.

   BGUE1317

   Picture 1 of 21

   Promovim Trainimi 18-19 Shtator – Me Oficere te Rinj


   Progresi dhe zhvillimi i vazhdueshëm i aktivitetit të Fondit Besa sh.a. pasqyrohet në treguesit realë të aktivitetit të tij, të cilët e kanë vendosur në krye të sektorit të Mikrofinancës në Shqipëri, dhe ndërkohë të vlerësueshëm edhe në kontekstin e eksperiencave ndërkombëtare të këtij sektori.

   Fondi Besa është i pranishëm në pjesën me të madhe të territorit të vendit me një staf aktiv prej rreth 600 punonjësish. Ky aktivitet në zhvillim të qëndrueshëm nuk do të ishte i tille pa zhvillimin e aftësive teknike dhe profesionale të stafit, fokusuar në çdo rast edhe në stafin e ri të punësuar rishtazi.

   Për këtë qëllim, gjatë datave 18-19 Shtator 2019, u trajnuan 9 oficerë të rinj kredie, pranë 8 Degëve Rajonale të Fondit Besa, një grup të rinjsh ndër më aktivet dhe të angazhuar plotësisht në përfshirjen e shpejtë dhe të plotë në strukturat e Institucionit për realizimin e objektivave individuale dhe të Degëve të tyre. Urojmë punë të mbarë për stafin e ri!

   Njoftim Punesimi – Specialist IT


    

   Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST IT per Zyren Qendrore.

   Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

   • Arsim te larte ne deget Informatike, Inxhinjeri Kompjuterash;
   • Te kene njohuri te mira te sistemeve te operimit Linux,Windows Server 2012 dhe versionet me pas;
   • Te kene njohuri te mira ne sisteme Backup te te dhenave (Tape Server);
   • Njohuri ne sherbimet baze te Active-Directory dhe mail client;
   • Te kene njohuri te mira te sistemeve te operimit Windows 7,8,10 dhe troubleshooting te tyre;
   • Te kene njohuri te mira ne sistemet e sigurise se te dhenave, si antivirus, etj.
   • Te kene njohuri te mira Printera, Fotokopje dhe Skanera;
   • Te kene njohuri te mira te rrjeteve mbi bazen e OSI model, switching, routing dhe wireless;
   • Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
   • Kualifikime te tjera ne fushen e teknologjise se informacionit;
   • Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e  financiar;
   • Preferohet te kene leje per drejtim automjeti;
   • Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;
   • Te kene njohuri te mira ne gjuhen e huaj anglisht.

   Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

   1. Kerkese per punesim
   2. Curriculum Vitae
   3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash
   4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
   5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
   6. Fotografi (1 cope)

   Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 11 Tetor 2019 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa,me adrese: Rruga “Brigada e VIII”; Pallati Nr. 5 (zona e ish bllokut), Tirane.

   Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

   Njoftim Punesimi – Specialist Auditues në Zyrat Qendrore


   Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST AUDITUES per Zyren Qendrore.

    

   Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

    

   • Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti i Ekonomise;
   • Te kene njohuri te mira ne perdorimin e kompjuterit;
   • Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze;
   • Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
   • Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e financiar;
   • Preferohet te kene leje per drejtim automjeti;
   • Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

    

   Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

    

   1. Kerkese per punesim
   2. Curriculum Vitae
   3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
   4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
   5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
   6. Fotografi (1 cope)

    

   Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 30 Shtator 2019 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa, me adrese: Rruga “Brigada e VIII”; Pallati Nr. 5 (zona e ish bllokut), Tirane.

    

   Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

    

    

   Gazeta Gjermane DIE WELT boton Intervistën me Prof.Asoc.Dr. Bajram MUÇAJ, Drejtor Ekzekutiv i Fondit BESA SHA.


   INTERVIEW

   Prof. Bajram Muçaj

   Executive Director, Fondi BESA j.s.c.

   _________

   Established in 1994, just two years after Albania’s transition to democracy, Fondi BESA’s commitment to offering micro, small and medium loans helped the organization grow while also spurring economic growth at a time when obtaining credit was difficult. Today, it is the country’s leader in microfinance with 600 employees and 80 offices country-wide. Besides achieving sustained growth as a financial organization, it has provided over €600 million in loans that have led to the creation of thousands of new jobs, significant poverty alleviation and improved financial literacy throughout the country. Here, the financial institution’s executive director Prof Bajram Muçaj explains the organization’s milestones and strategy for creating evermore win-win opportunities

   How would you describe the sector of microfinance in Albania?

   Microfinance is considered an important part of the financial sector to achieve balanced economic growth, providing financial support for micro, small and medium enterprises, which are vital for medium to long term economic growth. The Albanian economy, to a large extent, depends on the micro and small businesses. Almost all enterprises in Albania are classified in this category. About 99.9 percent of active enterprises are small and medium and approximately 90.1 percent of them are enterprises with one to four employees and their contribution on total employment is 47.7 percent.

   With highly a fragmented economy, based mainly on family-owned business and with a population that is more than 40 percent rural, Albania has a strong demand for microfinance products.

   The microfinance industry’s roots in Albania go back to 1994 when it started as a project for poverty alleviation. Currently, in Albania 31 non-bank financial institutions are operating. Of those, eight are registered to perform regular lending activities (solely or combined with other services), five to conduct microcredit activities, and the rest offer leasing products, factoring services, and payment services. They are fully regulated and all institutions involved in lending are licensed by the Central Bank.

   Credit organizations are the second biggest player in the financial market after the banks. It is the banking sector that dominates the market (bank assets in 2017 stood at 92.5 percent of GDP), while non-bank financial institutions (NBFIs) that include microfinance institutions (MFIs), leasing, factoring companies, and savings and loan associations are small in terms of their assets. As of December 2017, the NBFIs total assets amounted to €363 million, accounting for 3.1 percent of total banking system assets.Non-performing Loans (NPL) of the microfinance sector are about 4.4 percent, while the banking sector has a ratio of over 11 percent. The quality of their portfolio clearly shows their ability to lend, while also managing risks.

   The sector is developing continuously, applying user-friendly and transparent procedures, thus making it possible for everyone eligible to have access to loans. There is constant geographical expansion with a growing number of new MFIs and expansion of the existing ones.

   The Bank of Albania credit register has included reporting even from MFIs, which helps them gather necessary client credit information to prevent over-indebtedness and maintain high portfolio quality.

   As mentioned earlier, the sector is growing continuously and, based on the MFI success, banks have started to become interested in the potential of this business. Several commercial banks have started to accommodate these types of clients even by establishing a separate dedicated department. However, banks still target medium and large scale loans and the average loan size is generally very high compared to MFIs average loan size.

   Our retention rate is 78 percent. Repeat clients are the most distinguished testimony to the strength of our business, the efforts of our staff and most importantly, the trust that clients have in us

   What are the most important factors that account for Fondi BESA’s positive contribution to the socioeconomic development of Albania?

   Fondi BESA’s mission is to assist economic growth and poverty alleviation by promoting the development of micro, small and medium-sized enterprises in Albanian urban and rural areas by supporting them with credit. Certainly, the market demands for financial services are different, but Fondi BESA focuses on its market segment, offering qualitative services and products. Fondi BESA is designed to provide customers with high standards of quality, in a swift and fully transparent approach. We want our impact not only be measured by our profit but also in terms of the benefits arising from the increased economic activity we create.

   Certainly, Fondi BESA’s activity positively contributes to society by granting loans for market segments that are practically excluded from the banking services. We focus mainly on such market niches, reaching clients who, due to several constraints, fail to benefit from such banking services. With a sustainable network with distinguished capacity and a 25-year history, experience and expertise, Fondi BESA has a lot of advantages in comparison with other potential actors in the sector.

   We aim at designing products that answer customer’s needs, desires, expectations and preferences. This requires efforts to study the market and identify products that clients need most, identify what competition offers and then design products and identify delivery channels that can be easily reached by clients.

   We also believe that a close relationship with clients, based on honesty and mutual trust, nurtured throughout the credit cycle, is a factor that makes Fondi BESA successful.

   One important contribution of Fondi BESA is job-creation. Throughout its activity, Fondi Besa has dispersed about 213,000 loans with a total volume of about €600 million.

   Outstanding loan portfolio from year-to-year has gone up by about €100 million. Compared to the beginning of Fondi BESA, activity the loan portfolio has increased 60 times. According to our estimates based on studies we have conducted, each new loan we disburse creates 0.504 new full-time jobs and 0.209 part-time jobs. Job creation, especially among the most vulnerable groups like youth and women, besides strengthening economically, has a strong impact on their social integration. At the same time, through several programs for financing young people, Fondi BESA hopes to have further contributed by restraining some emigration.  

   Which sectors of Albania’s economy are most ripe for entrepreneurial activity?

   The sectors that contribute mostly to GDP are: services and trade, agriculture and tourism. These are also the ones that play an important contribution to employment – agriculture makes up 41.4 percent and services, 40.3 percent.

   Recently, the tourism sector has increased its contribution to total GDP and this sector is predicted to mark significant growth in the near future. The tourism sector is traditionally an important source of income, particularly during the summer months, but more recently during the winter months as well, due to an increase in popularity of snow sports such as skiing. With over 3.8 million tourists annually, tourism generates revenue in excess of €1.5 billion. Albania is ranked among the top 25 most popular tourist destinations in Europe and was voted one of the world’s top tourism destination in 2014 by The New York Times and Lonely Planet.

   According to this Forbes Magazine, Fondi BESA is ranked among the best 50 micro-financial institutions in the world

   What is in store for Fondi BESA in terms of expanding financial products and services?

   Lending is and will remain the main pillar of Fondi BESA’s activity. Considering the high importance that lending has in income-generating, institution sustainability and activity expansion, Fondi BESA has put great efforts to further diversify the loan products range during the following years. The increase in lending volume and product diversification will help us meet the needs of the target market. 

   Our strategy is to be as close as possible to clients with the most adequate products for them. Because we have paved our road towards future development, we foresee expanding our geographical area and covering in depth those areas that offer potential regarding economic and business development and the development of the trade, services, agriculture and tourism sectors.

   As the evolution of microfinance institutions has shown, it is important for an MFI to keep its good clients. In Fondi BESA, we consider our existing good clients as assets and the main source of activity growth to maintain financial sustainability. That is why we constantly conduct market research to understand what their demands are.

   On the other hand, we pay special attention to new clients to ensure the continuity of the activity. In terms of expanding we have a double objective: expansion in new areas with existing products and intensifying our lending activity in existing areas by offering new products and services

   Currently, Fondi BESA offers business loans, consumer loans, tourism loans, green loans, youth loans and agriculture loans. Aware that recently there has been an added interest in agriculture, Fondi BESA has intensified its lending activity in this sector. There was a significant growth of loans disbursed in agriculture during the last two years and we are working on designing specific agriculture loan products designed on the basis of the agriculture cycle. We intend to offer new products, mainly to respond to clients’ demands, but at the same time to boost growth and profitability and then maintain and even expand outreach to new areas.

   Despite the fact that rural clients are perceived as riskier, less profitable and lacking in proper collateral, Fondi BESA believes that the agriculture sector needs financing. Recent trends reflect the potential for a more modern and competitive agricultural sector if sufficient private investment is made and the right policy is built. The main challenges for rural and agricultural policymakers are the transformation of agriculture beyond consumer-oriented production to a modern, commercial and competitive one, parallel to the creation of alternative income opportunities for the rural population that is moving away from the sector.

   Over the next three years (until 2021), we estimate that we will disburse around €300 million in loans.Fondi BESA will remain loyal in the future to its clientele and the microfinance market. Depending on future legal amendments, in cooperation with the Bank of Albania, there could be an opportunity to have a microfinance bank that has status between NBFIs and second level banks. This change would appear to be positive both in terms of providing the need to increase funding and enhancement of competition as well as increase and development of ongoing products.

   Fondi BESA’s case has shown that the right business models can be successful even in difficult economic environments of immature and turbulent markets, and indeed these models can survive and flourish in such economies

   What are some of the main achievements that you are particularly proud of? 

   Fondi BESA is the pioneer in Albania’s microfinance sector. As mentioned, its roots go back to1994, right after the collapse of the communist regime. Thanks to our financial stability, social responsibility and reliability, Fondi Besa has obtained a great reputation and credibility in Albania and beyond.

   First and most importantly, is that together with our clients, our lending activity has had a positive impact on financial education, which still remains an important factor in our activity. We started when there was no tradition of individual lending in Albania and now we have prepared bankable clients that manage important businesses. 

   Fondi BESA has established a wide network of 80 offices and we are present all over Albania, even in remote areas, where people totally lack banking financial services. Fondi BESA is developing together with its clients by expanding its intervention and designing new innovative products for the target clients. The proximity of service and quick access to our products will be another competitive advantage of Fondi BESA.

   In our path towards development, Fondi BESA has endured several crises, when many similar companies found it difficult to provide clients with financial services. However, Fondi BESA evaluated the risk and was there for its clients even at difficult times. Moreover, it was the time when we expanded. In regard to the volume of its assets, capital, outstanding, active clients, Fondi BESA is the leader in the microfinance sector of Albania.

   At Fondi BESA we are proud that the service we deliver to our clients is rewarded – our retention rate is 78 percent. Repeat clients are the most distinguished testimony to the strength of our business, the efforts of our staff and most importantly, the trust that clients have in us.

   Fondi BESA, though it has been a joint stock company oriented towards profit since 2009, has always tried to maintain a balance between financial and social objectives, which links it closely to its mission to contribute in the country poverty alleviation. Fondi BESA has improved activity and financial performance year after year and has been awarded by the President of Albania for its contribution for poverty elevation and job-creation though crediting. We have also been granted the award of certification for compliance with the European Code of Good Conduct for microfinance provision by the European Commission.

   Based on the information gathered by MIX – Market and analyses performed by well-known rating companies like Micro-Credit Ratings International Ltd and MicroRate, Forbes Magazine published a list of these institutions for the year 2007. The rating is made based on some key indicators like portfolio, expenses, loan outstanding, etc. According to this rating, Fondi BESA is ranked among the best 50 micro-financial institutions in the world.

   Do you have relationships with any German organizations?

   Fondi BESA dedicates its success, besides other things, to the close cooperation with local and international banks and partners. Among many, I am delighted to mention several German companies from which Fondi BESA has obtained loans or technical consultancies like Frankfurt School of Finance & Management, Bank Im Bistum Essen, Finance in Motion, and the European Fund for Southeast Europe (EFSE). EFSE is initiated by KfW, who is also a lead investor and is supported, among others, by the EC, the German government and the Albanian Government.

   Fondi BESA has also established a fruitful relationship with Invest in Visions through Developing World Markets (DWM). We believe that this cooperation will continue in the future.

   What final message would you like to send to readers of Die Welt?

   Fondi BESA’s activity originated in 1994 as a project of credit for urban areas, financed by the World Bank. The starting of this project was just two years after Albania came out poor and deprived of the communist regime. Fondi BESA’s activity grew rapidly in an economy that had a huge demand for loans, but that faced unexpected event such as the crisis of the 1997 pyramid schemes collapse. Fondi BESA’s impressive performance over the years is credited to its well-designed strategy, its adaptability to the economic environment and the very special relationships that it has established and consolidated with its clients and partners.

   Fondi BESA’s case has shown that the right business models can be successful even in difficult economic environments of immature and turbulent markets, and indeed these models can survive and flourish in such economies. Therefore, I encourage investors to consider Albania as a good business opportunity and Fondi BESA as a financial investment opportunity and a good partner.

   Read the article on Die Welt

   Fondi Besa merr pjesë në takimin e tretë në kuadër të nismës së “Programit të Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar” (AASF)


   24 Maj 2019 – U zhvillua në qytetin e Beratit takimi i tretë në kuadër të nismës së “Programit të Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar” (AASF) për nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet Institucioneve Financiare dhe Agrobizneseve në Shqipëri.

   Të pranishëm në këtë takim ishin znj. Anila Denaj, Ministre e Financave dhe Ekonomisë, znj. Ermira Gjeçi, zv. Ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Matteo Colangeli, Drejtori i BERZH për Shqipërinë, përfaqësues nga projekti AASF, përfaqësues të Institucioneve Financiare Partnere (Raiffeisen Bank, Otp, ProCredit Bank, Intesa SanPaolo Bank dhe Fondi Besa), institucionet shtetërore lokale si dhe rreth 50 bizneseve të zonës së Beratit, të specializuara në prodhimin e verës dhe vajit të ullirit dhe agrobiznese në përgjithësi.

   Në fjalën e hapjes, të hapjes zj. Adela Leka, zëvendës drejtuese e Projektit AASF, përmendi rëndësinë e bujqësisë si një sektor vital për ekonominë e vendit, me një potencial ende të pashfrytëzuar mjaftueshëm dhe mundësitë që ky Program ofron për Institucionet Financiare dhe agrobizneset.

   Ministrja Denaj e përforcoi këtë mesazh, duke ndarë me të pranishmin faktin se sektori i bujqësisë në Shqipëri gjeneron rreth 20% të PBB-së dhe është burimi kryesor i punësimit në zonat rurale, duke llogaritur rreth 40% të popullsisë të punësuar në këtë sektor.

   Në fjalën e saj, Denaj theksoi gjithashtu prioritetet që ka Qeveria e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në funksion të mbështetjes së sektorit të bujqësisë përmes asistencës teknike dhe granteve. “Sot në fakt, është një moment kur ne duhet të bashkëveprojmë më shumë me njëri-tjetrin për të nxitur këtë sektor, ne si Qeveri nga një anë, Institucionet Financiare dhe vetë fermeri përmes formalizimit dhe zhvillimit të kapaciteteve të tij – pasi programet dhe partnerët tanë janë të gatshëm për të na asistuar në çdo moment,” – përfundoi ministrja.

   Në këtë takim mori pjesë edhe përfaqësuesi i Fondit Besa z. Altin Muça dhe Drejtori i Degës Berat Z. Julian Sefa si dhe disa nga oficerët e kredisë së kësaj dege. Z. Altin Muça ndau me pjesëmarrësit eksperiencën e Fondit Besa përsa i përket kredisë në sektorin e bujqësisë dhe bashkëpunimit shumë frytdhënës dh efektiv me AASF.

   Pas fjalimeve, fermerët dhe agrobizneset e zonës së Beratit u prezantuan me iniciativat e projektit dhe patën mundësinë të angazhohen në biseda konstruktive me përfaqësues të Institucioneve Financiare Partnere. AASF siguron qasje në financa për sektorin e agrobiznesit në dy mënyra: linjë kredie dhe / ose shpërndarjen e riskut të portofolit për institucionet mikrofinanciare (IMF) dhe bankat. Institucionet përfitojnë nga një mbulim i parë i rrezikut të humbjeve që u vihet në dispozicion nga Qeveria Shqiptare.

   Takimi i radhës midis agrobizneseve dhe institucioneve financiare do të zhvillohet në datën 29 maj në Shkodër, me pjesëmarrjen e fermerëve dhe bizneseve të kulturave pyjore, si arrat e gështenjat dhe bimëve medicinale.

   Takim me tregtarë të pajisjeve me eficencë energjie në Durrës


   Në Tetor 2018, Fondi BESA ka nënshkruar Marrëveshjen e Kredisë dhe të Bashkëpunimit me BERZH-in në kuadër të Programi Kreditor për Financimin e Ekonomisë së Gjelbër (GEFF), i cili është projekt i Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në Ballkanin Perëndimor.

   Në kuadër të kësaj marrëveshje kredie dhe bashkëpunimi me BERZH, Fondi BESA ka lançuar në treg produktin “Kredia e Gjelbër” që synon promovimin e investimeve në ekonominë e gjelbër në banesa në Shqipëri përmes financimit prej 3.000.000 Euro në këtë sektor për një periudhë 3-vjecare.

   Kjo marrëveshje bashkëpunimi përfshin gjithashtu me një shumë grant të financuar nga Fondi Evropian i Përbashkët i Ballkanit Perëndimor për aplikimin e skemës nxitëse për huamarrësit që kryejnë këto investime si dhe nga Qeveria Austriake dhe fondi në kuadër të Investimeve në Ballkanin Perëndimor për financimin e programit për Bashkëpunimin Teknik për këtë marrëveshje.

   “Kredia e Gjelbër – GEFF” që siguron financim për sektorin e banimit, do të destinohet për individët të cilët dëshirojnë dhe kanë të drejtë ligjore të kryejnë investime në banesën e tyre që synojnë eficencën dhe kursimin e energjisë.

   Fondi BESA nëpërmjet oficerëve të saj të kredisë tashmë ka vendosur ura bashkëpunimi me tregtarët në qytete të ndryshme të vendit në mënyrë që të orientojmë sa me qartë klientët tanë që do kryejnë këto investime në banesat e tyre në lidhje me procedurat për përfitimin e grantit, por njëkohësisht dhe do të lehtësojë punën e tregtarëve dhe bizneseve në përpilimin e faturave sipas kërkesave specifike të këtij Programi GEFF.

   Në takimin e organizuar me tregtarët e pajisjeve me eficencë energjie në Durrës u diskutua mbi çfarë ofron Programi GEFF në Shqipëri; Si operon Fondi BESA në lidhje me Kredinë e Gjelbër; Çfarë përfitojnë kompanitë shqiptare nga Programi GEFF; Procedurat në lidhje me Kredinë e Gjelbër.

   Fondi Besa, një nga sponsorët e Konferencës së 22-të të MFC-së


   Fondi Besa ka kënaqësinë të shpallë mbështetjen e tij si një nga sponsorët e Konferencës Vjetore të 22-të të MFC-së, e cila do të mbahet në Stamboll, Turqi më 30 – 31 Maj 2019.

   Këtë vit, Stambolli do të presë Konferencën e MFC-së, një ngjarje e rëndësishme për sektorin e Mikrofinancës. Konferenca do të bëjë të mundur shkëmbimin e  mendimeve dhe ideve dhe do të jetë një mundësi e shkëlqyer për profesionistët e mikrofinancës për të krijuar rrjetet e tyre, për të shkëmbyer eksperienca midis tyre dhe madje për të hedhur themelet për partneritete të suksesshme.

   Gjatë seancave informative të dy ditëve dhe prezantimeve specifike të industrisë, konferenca do të sjellë së bashku më shumë se 500 aktorë kryesorë, praktikues dhe sponsorë të industrisë së mikrofinancës nga Evropa Lindore dhe Perëndimore, Azia Qendrore, Kaukazi dhe madje edhe më gjerë.

   Këtë vit, tema e konferencës do të jetë “Demistifikimi i Dixhitalizimit në Mikrofinancë”. Kjo Konferencë do të trajtojë anën praktike të dixhitalizimit në sektorin e përfshirjes financiare përmes studimeve të rasteve, analizës së tendencave dhe diskutimit të praktikave më të mira në zhvillim.

   Fondi Besa mirëpret të gjitha palët e interesuara që të vizitojnë faqen tonë të internetit dhe të njihen më shumë me aktivitetin e Fondit Besa.

   Qendra e Mikrofinancës është një rrjet i financave sociale që promovon ndershmërinë, përfshirjen, barazinë dhe shërbimin e përgjegjshëm. Ajo bashkon 113 organizata (duke përfshirë 77 IMF) në 37 vende të Evropës, Azisë Qendrore dhe më gjerë, të cilët së bashku ofrojnë shërbime të përgjegjshme mikrofinanciare në mbi 1,000,000 klientë me të ardhura të ulëta.

   Për më shumë informacion kliko: https://www.mfc2019.org/

   17 Maj 2019. Panairi i Punës Korçë 2019


   Ministria e Financave dhe Ekonomisë, nëpërmjet Shërbimit Kombëtar të Punësimit, ka çelur zhvillimin e Panaireve të Punës për vitin 2019.

   Në qytetin e Korçës është organizuar sot “Panairi i Punës Korçë 2019”. Ky panair synon të vendosë marrëdhënie konkrete bashkëpunimi dhe komunikimi, midis ofertës dhe kërkesës në tregun e punës, për të prezantuar mundësitë që ofron tregu i punës në rajonin e Korçës.

   Duke qenë një nga 50 punëdhënësit më të mëdhenj në Shqipëri, Fondi Besa fokusohet në tërheqjen dhe punësimin e të rinjve, të punonjësve me eksperiencë nga sektori bankar dhe financiar në përgjithësi dhe ky panair konsiderohet si një mundësi konkrete për kontaktimin e individëve që janë në kërkim të një pune.