fbpx

KREDIA KONSUMATORE


Kredi që ju mbështet në realizimin e dëshirave tuaja!

Për të gjithë ju që dëshironi të rinovoni shtëpinë, të blini mobilje të reja, të riparoni makinën, apo të udhëtoni, tani vendimi është më i lehtë sepse Fondi BESA është pranë jush me Kredinë Konsumatore

Nëse keni nevojë për financim deri në vlerën 1.000.000 Lekë për nevoja konsumatore, ju mund të përfitoni kredi shpejt dhe lehtë.

• Kredia Konsumatore përshtatet në afate dhe shuma sipas nevojave dhe kërkesave tuaja.
• Kredia ju transferohet direkt në llogarinë tuaj sapo të nënshkruhet kontrata.
• Ne ju mundësojmë kthimin e kredisë edhe para afatit pa asnjë kosto shtesë

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosje 

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 1,000,000 lekë
  AFATI  Afati maksimal 5 vjet (60 muaj)
  KOMISIONI  Fondi BESA sh.a aplikon komision, i cili varion nga 1-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Hipotekë; Barrë Siguruese; Peng; Dorëzani
Vlera e kolateralit duhet të jetë 150% e shumës së kredisë.

 
 

Shembull :

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
300,00016,60024
700,00020,63060

  

Shifrat janë orientuese. Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës ma të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

Ju lutem shkarkoni fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor
• Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Metoda e llogaritjes së normës efektive të interesit

  

Apliko!