fbpx
Banka Botërore

Banka Botërore

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Fondi Evropian për Investime

Fondi Evropian për Investime

ResponsAbility

ResponsAbility

IFC

IFC

Banka Raiffeisen

Banka Raiffeisen

Symbiotics

Symbiotics

Qeveria Shqiptare

Qeveria Shqiptare

Organizata për Sigurinë dhe Bashëkpunimin në Evropë Prezenca në Shqipëri

Organizata për Sigurinë dhe Bashëkpunimin në Evropë Prezenca në Shqipëri

Bashkimi Evropian

Bashkimi Evropian

Banka e Detit të Zi për Tregti dhe Zhvillim

Banka e Detit të Zi për Tregti dhe Zhvillim

BERZH

BERZH

Agjencia Spanjolle e Bashkëpunimit Internacional

Agjencia Spanjolle e Bashkëpunimit Internacional

Organizata Ndërkombëtare e Punës

Organizata Ndërkombëtare e Punës