FondiBESA >> Të rejat

Lajme Speciale

Lajmet më të Fundit

Arkiva

Prona në Shitje

Njoftim mbi zhvillimin e mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë Fondi Besa sh.a. 2016 (shtese ne rendin e dites)

on 2016-05-25 05:55

  Tiranë, më 23 Maj 2016

 

 

NJOFTIM

 

 

PËR NJË SHTESË NË RENDIN E DITËS NË MBLEDHJEN E ZAKONSHME TË ASAMBLESË SË PERGJITHSHME TË FONDIT BESA SH.A.

 

 

Drejtuar : Të gjithë aksionerëve të Shoqërisë Fondit Besa Sh.A.

 

 

Të nderuar aksionerë,

 

 

Në vijim të Njoftimit për zhvillimin e mbledhjes së zakonshme të Asamblesë së Përgjithshmë të aksionareve të Fondit Besa sh.a.  ditën e marte, datë 14 Qershor  2016, ora 11.00, në ambientet e Kompleksit “Tropikal” në Durrës, në rendin e ditës pas pikës 5, shtohet pika 5/1 si më poshtë:

 

5/1.Për një shtesë në Statutin e Shoqërisë “Fondi Besa” Sh.A.

 

Bashkëngjitur do të gjeni tekstin e ndryshimit të Statutit të Shoqërisë “Fondi Besa” SHA . (klikoni ketu)

 

Njoftimin e shtesës së rendit të ditës dhe tekstin përkatës të ndryshimit të Statutit  mund ta gjeni edhe në faqen web të Shoqërisë në adresën në internet (www.fondibesa.com)

 

Lutemi konfirmoni marrjen e njoftimit për shtesën në rendin e ditës të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve.

 

 

 

Drejtori Ekzekutiv

 

Prof. Asoc. Dr. Bajram MUÇAJ

Go back

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA