FondiBESA >> Të rejat

Lajme Speciale

Lajmet më të Fundit

Arkiva

Prona në Shitje

Njoftim Punësimi Specialist TI

on 2017-03-24 09:14

NJOFTIM PUNESIMI

 

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, me rreth 30,000 kliente aktive dhe teprice kredie rreth 7 miliardë lekë, i cili ka dhene qe nga fillimi i aktivitetit rreth 56 miliardë lekë apo rreth 170,000 kredi, qe ushtron aktivitetin ne 73 zyra ne gjithe territorin e vendit, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST IT per Zyren Qendrore.

 

 

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

 

-  Arsim të lartë në degët Informatik, Inxhinjeri Kompjuterash;
-  Te kene njohuri te mira të sistemeve të operimit Linux,Windows Server 2012,Vmware 5.5 dhe versionet me pas;
-  Te kene njohuri te mira te Serverave Blade, Storage dhe Tape Server;
-  Te kene njohuri te mira të sistemeve të operimit Windows 7,8,10 dhe të sistemeve Antivirus etj;
-  Te kene njohuri te mira Printera, Fotokopje dhe Skanera;
-  Te kene njohuri te mira të rrjetave mbi bazë CISCO Firewall,Switche, Routera dhe Wireless;
-  Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
-  Kualifikime të tjera në fushën e teknologjisë së informacionit;
-  Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e  financiar;
-  Preferohet te kene leje per drejtim automjeti;
-  Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

 

 

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

 

1. Kerkese per punesim
2. Curriculum Vitae
3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash
4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
6. Fotografi (1 cope)

 

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 30 Prill 2017 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa,me adrese: Rruga “Brigada e VIII”; Pallati Nr. 5 (zona e ish bllokut), Tirane.

 

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

Go back

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA