FondiBESA >> Të rejat

Lajme Speciale

Lajmet më të Fundit

Arkiva

Prona në Shitje

Njoftim Punësimi Tirane, Shijak, Elbasan, Belsh, Peshkopi, Kukes, Shkoder, Bushat, Korce, Lushnje, Fier, Vlore, Berat, Gjirokaster, Sarande, Konispol

on 2017-05-18 13:14

NJOFTIM PUNESIMI

 

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, me rreth 30,000 kliente aktive dhe teprice kredie rreth 7.3 miliardë lekë, i cili ka dhene qe nga fillimi i aktivitetit rreth 57.2 miliardë lekë apo rreth 173,000 kredi, qe ushtron aktivitetin ne 75 zyra ne gjithe territorin e vendit, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin OFICER KREDIE per qytetet si me poshte:

 

Tirane, Shijak, Elbasan, Belsh, Peshkopi, Kukes, Shkoder, Bushat, Korce, Lushnje, Fier, Vlore, Berat, Gjirokaster, Sarande, Konispol

 

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

 

 

- Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti Ekonomik;
Te kene njohuri te mira ne perdorimin e kompjuterit;
Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem;
- Preferohet te kene licence per drejtim automjeti;
- Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

 

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

 

1. Kerkese per punesim
2. Curriculum Vitae
3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
4. 
Deshmi te ndryshme kualifikimi
5. 
Reference pune nga punedhenesi i fundit
6. 
Fotografi (1 cope)

 

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 17 Qershor 2017 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur ne adresat si me poshte:

 

Per qytetin e Tiranes – dokumentat do te dorezohen prane Zyres Qendrore te Fondit Besa sh.a, me adrese: Rr. Brigada VIII, Pall. Nr. 5, zona e ish bllokut, Tirane, Tel:04 2253841/842.

 

Per qytetin e Shijakut – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Durres te Fondit Besa sh.a,me adrese: Lagjia nr.4, Rruga “Egnatia”, perballe Flagship Center, Durres, Tel:  069 20 80 201 / 52 230843.

 

Per qytetet Elbasan & Belsh – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Elbasan 1 me adrese: Hotel “Skampa”, ne Bulevardin Kryesor, Elbasan, Tel: 069 20 31 188/054 255 566.

 

Per qytetin e

Per qytetin e Kukesit - dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Kukes me adrese: Lagjia nr.5, Bulevardi kryesor, perballe BKT, Tel: 069 40 75 383/24 224 868.

 

Per qytetet Shkoder & Bushat – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Shkoder te Fondit Besa sh.a.me adrese: Rruga “Marin Bicikemi”, Ish shtepia “Pioneri”, Shkoder. Tel: 069 20 64 043/ 22 247 156.

 

Per qytetin e Korçes – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Korçe te Fondit Besa sh.a, me adrese: Rruga “Ismail Qemali”, prane “Grand Hotel”, Korçe, Tel: 069 20 95 758/ 0822 5 36 79.

 

Per qytetin e Lushnjes - dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Lushnje te Fondit Besa sh.a.me adrese: Rruga “Xhevdet Nepravishta”, shetitja kryesore, Tel: 069 60 09 612/ 35 224 671.

 

Per qytetin e Fierit -  dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Fier te Fondit Besa sh.a, me adrese: Lagjia “Kastriot” Rruga “Ramiz Aranitasi”, Fier Tel: 069 20 87 394/ 34229660

 

Per qytetin e Vlores – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Vlore te Fondit Besa sh.a, me adrese: Lagjia “Pavarsia”, Bulevardi “Ismail Qemali”, Vlore. Tel: 069 20 33 421 / 033223499.

 

Per qytetin e Beratit - dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Berat te Fondit Besa sh.a, me adrese: Bulevardi Kryesor, Berat,  Tel: 069 40 98 553/ 32234315

 

Per qytetin e Gjirokastres – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Gjirokaster te Fondit Besa sh.a, me adrese: Lagjia “18 Shtatori”, Perballe Gjykates se Rrethit, Gjirokaster. Tel: 069 70 01 419/ 033223499.

 

Per qytetet Sarande dhe Konispol – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Sarande me adrese: Lagja Nr. 2, Sarande. Tel: 069 20 54 227/085 225 359.

 

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842. 

Go back

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA