FondiBESA >> Të rejat

Lajme Speciale

Lajmet më të Fundit

Arkiva

Prona në Shitje

Njoftim Punesimi : Zhvillues/Menaxhues i rrjeteve sociale & faqe Web

on 2018-01-24 14:21

NJOFTIM PUNESIMI

 

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ZHVILLUES/MENAXHUES I RRJETEVE SOCIALE & FAQE WEB per Zyren Qendrore.

 

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

 

 • Arsim i larte ne fushen e marketingut, biznesit ose teknologji informacioni.
 • Eksperience te ngjashme ne fushen e promovimit te produkteve apo sherbimeve permes WEB -it apo rrjeteve sociale.
 • Te kete aftesi ne analizen e informacioneve te ndryshme qe lidhen me tregun dhe kerkimet e tregut.
 • Eksperience në fushen e marketingut dhe promocionit .
 • Aftësi te mira organizimi, komunikimi & bashkepunimi ne grup.
 • Te kujdeset/krijoje faqe Web qe perputhen me motorret e kerkimit.
 • Te kujdeset per permirsimin e vazhdueshem te renditjes se motorreve te kerkimit.
 • Te kujdeset per mirembajtjen e mediave sociale, si Twitter, Facebook dhe LinkdIn si dhe te jete i afte te transmetoje informacione te rendesishme ne keto rrjete.
 • Te krijoje reklama ne internet.
 • Te theksoje dhe te inkurajoje komentet pozitive.
 • Te krijoje strategji marketing per projekte, duke perfshire faqet e internetit te kompanise dhe mediat sociale.
 • Te kete nje bashkepunim me departamentin e shitjeve, ne zhvillimin dhe implementimin e metodikave sa me bashkekohore.

 

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

 

 1. Kerkese per punesim
 2. Curriculum Vitae
 3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
 4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
 5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
 6. Fotografi (1 cope)

 

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 14 Shkurt 2018 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa,me adrese: Rruga “Brigada e VIII”; Pallati Nr. 5 (zona e ish bllokut), Tirane.

 

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842. 

Go back

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA