FondiBESA >> Të rejat

Lajme Speciale

Lajmet më të Fundit

Arkiva

Prona në Shitje

Njoftim Punesimi ne pozicionin OFICER KREDIE

on 2018-03-06 11:49

NJOFTIM PUNESIMI

 

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, me rreth 30,700 kliente aktive dhe teprice kredie rreth 8.5 miliardë lekë, i cili ka dhene qe nga fillimi i aktivitetit rreth 62.8 miliardë lekë apo rreth 188,000 kredi, qe ushtron aktivitetin ne 75 zyra ne gjithe territorin e vendit, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin OFICER KREDIE per qytetet si me poshte:

 

Tirane, Kavaje, Shkozet, Shkoder, Bushat, Kukes, Peshkopi, Korçe, Berat, Vlore

 

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

 

 • Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti Ekonomik;
 • Te kene njohuri te mira ne perdorimin e kompjuterit;
 • Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
 • Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem;
 • Preferohet te kene licence per drejtim automjeti;
 • Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

 

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

 

 1. Kerkese per punesim
 2. Curriculum Vitae
 3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
 4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
 5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
 6. Fotografi (1 cope)

 

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 31 Mars 2018 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur ne adresat si me poshte:

 

Per qytetin e Tiranes – dokumentat do te dorezohen prane Zyres Qendrore te Fondit Besa sh.a, me adrese: Rr. Brigada VIII, Pall. Nr. 5, zona e ish bllokut, Tirane, Tel:04 2253841/842.

 

Per qytetet Kavaje & Shkozet– dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Durres te Fondit Besa sh.a,me adrese: Lagjia nr.13, Rruga “Pavaresia”, Durres Plazh, Tel:  069 60 51 016/ 52 230843.

 

Per qytetet Shkoder & Bushat – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Shkoder te Fondit Besa sh.a.me adrese: Rruga “Marin Bicikemi”, Ish shtepia “Pioneri”, Shkoder. Tel: 069 20 64 043/ 22 247 156.

 

Per qytetin e Peshkopise - dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Peshkopi me adrese: Rruga “Elez Isufi”, Tel: 069 20 84 561/ 21 825 488

 

Per qytetin e Kukesit - dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Kukes me adrese: Lagjia nr.5, Bulevardi kryesor, perballe BKT, Tel: 069 40 75 383/24 224 868.

 

Per qytetin e Korçes – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Korçe te Fondit Besa sh.a, me adrese: Rruga “Ismail Qemali”, prane “Grand Hotel”, Korçe, Tel: 069 20 95 758/ 0822 5 36 79.

 

Per qytetin e Vlores – dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Vlore te Fondit Besa sh.a, me adrese: Lagjia “Pavarsia”, Bulevardi “Ismail Qemali”, Vlore. Tel: 069 20 33 421 / 033223499.

 

Per qytetin e Beratit - dokumentat do te dorezohen ne Degen Rajonale Berat te Fondit Besa sh.a, me adrese: Lagjia “22 Tetori”, Bulevardi Kryesor, Berat,  Tel: 069 40 98 553/ 32234315

 

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

Go back

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA