Bank Guarantee Agreement signed for lending to Fondi BESA sh.a. in support of the growth and consolidation of its activity


In the framework of cooperation with various partners and donors, today, December 6th, 2019, Fondi BESA sh.a. and Rural Credit Guarantee Foundation-Albania signed the Agreement to issue Fondi BESA a Loan Agreement Guarantee for loans from commercial banks.

A loan guarantee up to € 5,000,000 or the equivalent in Lek is a secure guarantee of any loan agreement that Fondi BESA sh.a. will sign with commercial banks operating in Albania.

The purpose of the guarantee is to facilitate the lending of Fondi BESA Sh.a to micro, small and medium-sized enterprises, with an increased focus on the agricultural sector and rural areas. This will contribute to promoting growth and employment in Albania, particularly in the agricultural sector. Through this Agreement, Fondi BESA, as a leading Microfinance Institution in Albania, aims to expand and efficiently use all available mechanisms to meet its needs in order to realize its ambitious targets for expanding its activity.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.