VACANCY NOTICE

by admin on 2020-01-24 12:27

PROJECT SPECIALIST

VACANCY NOTICE

by admin on 2020-01-13 08:17

IT SPECIALIST

VACANCY NOTICE

by admin on 2020-01-06 10:37

DESIGNER/MANAGER OF SOCIAL NETWORKS & WEB PAGE

VACANCY NOTICE

by admin on 2019-10-09 01:39

Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses announces…

Vacancy – IT Specialist

by admin on 2019-09-23 10:19

Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses

Vacancy Notice : Designer / Social Media Manager & Web Page

by admin on 2019-02-13 09:00

Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses with roughly 32,575…

Vacancy Notice : Programming Specialist

by admin on 2019-02-13 08:10

Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses with roughly 32,575…

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.