In view of enhancing financial education of young people, Fondi BESA delivered at the European University of Tirana an open lecture on the subject “Enterprise Finances”.

by admin on 2019-01-30 02:23

This lecture was referred by representatives of Fondi BESA …

Staff capacity building

by admin on 2019-01-18 01:49

Training of young employees

by admin on 2019-01-18 01:40

As all the other components and activities of Fondi BESA, the training component is responding to the staff…

EaSI TA Workshop in Albania Met Attendees’ Expectations

by admin on 2019-01-15 08:23

Our recent workshop, entitled “Applying for and Contracting EaSI…

Fondi BESA sh.a and BlueOrchard signed the loan Agreement of EUR 1 Million.

by admin on 2019-01-10 12:43

This loan will support Fondi BESA to expand its loan portfolio…

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.