THE BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK (BSTDB) PROVIDES FONDI BESA WITH A 10 MILLION EUROS LOAN

by admin on 2019-03-21 11:42

The Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) provided its third Micro-SME Facility to the Albanian Fondi BESA Sh.A…

European Bank for Reconstruction and Development and Fondi Besa sign the agreement of 3 Million Euros for Green Loans

by admin on 2019-03-18 07:05

The European Bank for Reconstruction and Development and Fondi Besa has inaugurated…

YOUTH TRAINING “HOW TO START A BUSINESS”

by admin on 2019-03-07 01:19

In the framework of the project “Zana e Maleve – Giovani e Territori: radici di …

Staff Training March 5-6, 2019

by admin on 2019-03-07 11:00

On March 5-6, 2019, a training course was organized for the new staff of credit officers employed in Fondi Besa during…

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.