Fondi Besa announces the MFC Conference 2019 Sponsorship

by admin on 2019-05-21 11:38

Fondi Besa is pleased to announce its support as one of the sponsors of the 22nd MFC Annual Conference ..

Fondi Besa, partaking Career Fair at Agricultural University of Tirana

by admin on 2019-05-16 10:40

For the third year in a row Fondi Besa participates in Career Fair at Agricultural University of Tirana…

Fondi BESA backs sport by sponsoring Cup of Albania in Bodybuilding and Fitness

by admin on 2019-05-08 09:29

The Albanian Federation of Bodybuilding & Fitness organized on May 04, 2019 at the Hall of Tirana University of Arts the Cup of Albania in Bodybuilding and Fitness 2019. Attending this important event were 46 sportspeople from different Albanian cities.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.