Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u174762490/domains/fondibesa.com/public_html/wp-content/themes/fondibesa/archive.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u174762490/domains/fondibesa.com/public_html/wp-content/themes/fondibesa/archive.php on line 38

VACANCY NOTICE


Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses announces competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities:

Tirane, Shkoder, Lushnje, Fier & Vlore

 

The main requirements for candidates in this position are as below:

 • Higher education diploma, preferably Faculty of Economic;
 • Good knowledge of computer use;
 • Must have good communication capacities at work and in group;
 • Work experience in similar sectors is preferable;
 • Driving license is preferable;
 • Must not have been dismissed due to disciplinary measures;

 

All candidates must submit the following documentation:

 1. Employment Request
 2. Curriculum Vitae
 3. Photocopy of University Diploma accompanied with a list of grades.
 4. Various qualifications certificates
 5. Professional reference from the recent employer
 6. Photographs (1 piece)

 

The requested documentation must be submitted within October 15, 2019 and be delivered in a sealed envelope to the following addresses:

 For the city of Tirana – the documents will be submitted to Fondi Besa Headquarters located at: Rr. Brigada VIII, Pall. Nr. 5, zona e ish bllokut, Tirane, Tel: 04 2253841/842.

 For the cities of Shkoder – the documents will be submitted to Shkoder Regional Branch of Fondi Besa sh.a, located at: Sheshi “2 Prilli”, Rr. Willson, Shkoder. Tel:  069 20 64 043/ 22 247 156.

For the city of Lushnje – the documents will be submitted to Lushnje Regional Branch of Fondi Besa sh.a, located at: Lagjia “Xhevdet Nepravishta”, Bulevardi “Kongresi”, Lushnje Tel:  068 40 10 569/ 35 224 671

For the city of Fier – the documents will be submitted to Fier Regional Branch of Fondi Besa sh.a, located at: Lagjia “Apollonia”, Rruga “Brigada IX”, Fier Tel: 069 20 37 902.

For the city of Vlore – the documents will be submitted to Vlore Regional Branch of Fondi Besa sh.a. located at: Lagjia “Pavarsia”, Bulevardi “Ismail Qemali”, Vlore. Tel: 069 20 33 421.

For any other information you can visit our website www.fondibesa.com and for any ambiguity you can contact Department of Human Resources & Services at the Headquarters, telephone no: 04 2253841/842.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.