NOTIFICATION ON THE ORDINARY MEETING OF GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY FONDI BESA SH.A


To: All Shareholders of Fondi BESA SH.A.

Based on the Statute of the Company Fondi BESA, as well as Law No. 9901, dated 14.04.2008, “On Traders and Commercial Companies” (amended) we inform you that on Monday, 18 June 2018, at 11.00 A.M., in the premises of Mak Albania Hotel (former Sheraton Hotel), in Tirana, will take place the ordinary meeting of the General Assembly of the Company Fondi BESA SH.A. with the agenda as follows:

1.Approval of the Executive Director’s Report on the activity of the Fondi BESA for 2017.

2.Approval of the Financial Statements of Fondi BESA, separate and consolidated, audited by the audit firm “Deliotte Albania” for the 2017 exercise year.

3.Approval of Company Fondi BESA profit for 2017 and its use.

4.Approval of the Business Plan of Fondi BESA for the year 2018 and for the period 2018-2021.

5.Approval of the company for auditing the financial statements of Fondi BESA for the exercise year 2018.

6.Approval of the licensing of Fondi BESA for additional activities “On payment and money transfer services” and “On foreign currency exchange”.

7.Miscellaneous.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.