Fondi Besa in support to the values of music.


Olen Çezari në datat 23 – 24 Prill 2019, në Pallatin e Kongreseve

Picture 1 of 1

The distinguished violinist Olen Çezari returns to Albanian stage with his band “International Clandestine Orchestra” in order to furnish the audience with an unforgettable night by his exceptional artistic performance and best sounds of Albanian and world music.
The event is held on April 23 – 24, 2019, at Palace of Congresses.

Fondi Besa sh.a is one of the sponsors of the event.

Through the support of this event that conveys universal values of music, Fondi Besa revealed once more its attention paid to art, culture and music.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.