Fondi Besa, partaking Career Fair at Agricultural University of Tirana


For the third year in a row Fondi Besa participates in Career Fair at Agricultural University of Tirana (UBT) that has been transformed into a successful tradition.

This activity represents an exceptional opportunity of interaction among the university, public institutions, entrepreneurships as well as organizations of various profiles throughout Albania.

This event paves the way to bring closer the request and offer, therefore serving as an important window of communication among employers such as public institutions, private entrepreneurship and different organizations, which represent students of UBT. Likewise, it serves as an opportunity for UBT students to carry out professional practices at participating institutions in the fair.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.