fbpx

Çfarë është kërkimi në regjistrin e kredive?


Kur ju aplikoni për një kredi hipotekare, oficeri i kredisë duhet të marrë një klauzolë nga secili aplikant, bashkë-kredimarrës dhe dorëzanës në mënyrë që të bëjë një kërkim në Regjistrin e Kredive, për secilën palë të përfshirë në kredi.

Regjistri i Kredive, është një bazë elektronike të dhënash për kredimarrësit dhe dorëzanësit, sipas sistemit bankar dhe institucioneve të tjera financiare në Shqipëri.

Kërkimi në regjistrin e kredive, i gjeneruar për Kredimarrësin/Dorëzanësin, përmban informacion mbi shumën e kredisë, pagesat, shumat në vonesë, kolateralet, linjat e kredive në rastin kur kredimarrësi është person i lidhur dhe historikun e pagesës së kredive për dy vitet e fundit.

Ju duhet të jeni shumë të kujdesshëmnë procesin e ripagimit të kredisë, në mënyrë që të keni një historik kredie të mirë. Klientët me historik kredie të keq, do të kenë vështirësi në rastin kur kërkojnë të marrin një kredi tjetër.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position CASHIER for the city of KORÇE. Main requirements for candidates in this position are as below: o Higher education diploma, preferably Faculty of Economics;o ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Non-Bank Financial Institution, announces competition on vacancy notice LOAN OFFICER for the cities of Shijak, Vorë, Tirana, Krujë, Sukth, Kukës, Koplik, Peshkopi, Gramsh, Lushnjë, Përmet, Roskovec and Tropojë. Main requirements for candidates in this position are as ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice LOAN OFFICER for the cities of Tirana, Shkoder, Koplik, Peshkopi, Peqin, Kukës, Gramsh, Lushnjë, Korçë, Berat, Vlorë, Lezhë, Përmet, and Librazhd. Main requirements for candidates in this position ...