fbpx

Çfarë është norma e interesit të kredisë?


Norma e interesit është shuma që i ngarkohet huamarrësit për përdorimin e fondeve të huadhënësit. Pra, me fjalë të thjeshta është çmimi që ju i paguani institucionit huadhënës për përdorimin e parave të tyre. S

igurisht, sa më e ulët të jetë norma e interesit (kur shuma dhe afati i kredisë mbetën të pandryshuar) aq më të ulta do të jenë këstet mujore. Norma nominale siç komunikohet shpesh në spotet televizive nuk përfshin kostot shtesë mbi huanë (p.sh. komisionet, apo tarifat, etj.).

Ajo shprehet si përqindje e shumës së huazuar dhe llogaritet në një interval të caktuar gjatë rrjedhës së afatit të kontratës së kredisë.