fbpx

Çfarë është principali?


Principali është shuma origjinale e kredisë që huamarrësi (klienti) ja ka borxh huadhënësit në datën kur nënshkruhet kontrata për kredi. Pasi huamarrësi të ketë filluar kthimin e kredisë, principali i referohet shumës së parave që ende i detyrohet t’i paguhet huadhënësit.