fbpx

Çfarë lloj kredie duhet të merrni ?


Pasi keni identifikuar se cila është shuma që ju nevojitet për ta marrë kredi, keni identifikuar të ardhurat dhe shpenzimet dhe jeni të qartë se cili është kapaciteti juaj për të shlyer kredinë, hapi tjetër që duhet të ndërmerrni është një kërkim tregu, pra të pyesni në banka apo institucione financiare për të parë se çfarë lloji kredie i përshtatet nevojave tuaja.

Në varësi të llojit të kredisë do të jenë edhe procedurat. Prandaj është shumë  e rëndësishme që të vendosni për kredinë e duhur, që do t’i përshtatet nevojave tuaja.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a, Nonbank Financial Institution, announces competitionin the position Accounting and Reporting Specialist for theHeadquarters: Main requirements for candidates in this position are: Main duties to be in charge of: All candidates must present the following documents: The required ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a, Nonbank Financial Institution, announces competition in the position Accounting and Tax Specialist1 for the Headquarters: Main requirements for candidates in this position are: Main duties to be in charge of: All candidates must present the following documents: ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces the competition for a vacancy in the position of OPERATOR ASSISTANT for the City of Tirana. The main requirements for candidates for this position are:o University Diploma in the Faculty of Economicso ...