fbpx

Cila Bankë? Cili institucion Financiar?


Hulumtoni të gjitha bankat dhe institucionet financiare të licencuara nga Banka e Shqipërisë dhe zbuloni cila bankë ofron ofertën që i përshtatet më mirë nevojave tuaja.

Hulumtoni disa banka dhe krahasoni normat e interesit dhe kostot e tjera. Por është e rëndësishme të merrni në konsideratë jo vetëm interesin e kredisë, por edhe të gjitha kostot e tjera që janë të detyrueshme të paguhen për marrjen e kredisë, ashtu edhe kushtet e tjera që kanë të bëjnë me shlyerjen e kredisë para afatit, rastet e vonesave të kredisë etj.

Mundohuni të pyesi për të gjitha kostot që duhet të paguani si dhe për këstin mujor në mënyrë që të kuptoni më mirë se cilat do të jenë detyrimet tuaja. Vendosni me shumë kujdes për bankën apo institucionin financiar që ju ofron kushtet më të mira.

Pasi të merrni informacionin e lartpërmendur, do të jeni gati për të aplikuar për kredi. Më pas, huadhënësi do të shqyrtojë aplikimin, të ardhurat, pasuritë dhe garancitë tuaja si dhe kapacitetin tuaj për të shlyer kredinë në mënyrë që të mos ju vendosë në vështirësi.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position CASHIER for the city of KORÇE. Main requirements for candidates in this position are as below: o Higher education diploma, preferably Faculty of Economics;o ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Non-Bank Financial Institution, announces competition on vacancy notice LOAN OFFICER for the cities of Shijak, Vorë, Tirana, Krujë, Sukth, Kukës, Koplik, Peshkopi, Gramsh, Lushnjë, Përmet, Roskovec and Tropojë. Main requirements for candidates in this position are as ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice LOAN OFFICER for the cities of Tirana, Shkoder, Koplik, Peshkopi, Peqin, Kukës, Gramsh, Lushnjë, Korçë, Berat, Vlorë, Lezhë, Përmet, and Librazhd. Main requirements for candidates in this position ...