fbpx

Klauzola e pëlqimit paraprak


Nëpërmjet firmosjes së Klauzolës së Pëlqimit Paraprak, ju autorizoni Bankën apo institucionin financiar për të tërhequr nga sistemi i Bankës së Shqipërisë një historik të kredive apo financimeve tuaja nga institucione të ndryshme dhe të dhëna të tjera bazë nga institucione të tjera, që shërbejnë për të vlerësuar sjelljen tuaj ndaj borxhit.

Pra, Banka apo institucioni financiar, para se të përpunojnë informacionin dhe të dhënat në Regjistrin e Kredive duhet të marrin paraprakisht një autorizim me shkrim nga kredimarrësi. Autorizimi, i quajtur “Klauzola e pëlqimit paraprak”, jepet që në momentin kur kredimarrësi nënshkruan formularin e aplikimit për kredi.

Ai është i vlefshëm edhe përgjatë gjithë kohëzgjatjes së marrëdhënies kreditore dhe i bashkëlidhet kontratës së kredisë, në rast kur kjo e fundit është miratuar.

Në këtë mënyrë, në momentin e paraqitjes së një kërkese për kredi, raportuesit përdorin informacionin e Regjistrit të Kredive për të verifikuar besueshmërinë dhe nivelin aktual të kreditimit të klientit të mundshëm, për  ta financuar ose jo atë, si dhe për të përcaktuar kushtet e shlyerjes së kredisë.

Pra, banka ose çdo institucion tjetër kredidhënës sigurohet nëse klienti ka ose jo një histori kreditimi dhe sa korrekt ka qenë ai në shlyerjen e detyrimeve të mëparshme.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Non-Bank Financial Institution, announces competition on vacancy notice LOAN OFFICER for the cities Tirana, Lezhe, Lac, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore, Tepelene, Permet & Sarande. Main requirements for candidates in this position are as below: o Higher ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position of CASHIER for the city of Tirana. Main requirements for candidates in this position are as below: o Higher education diploma, preferably Faculty of ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Business Lending Institution, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPERATOR for the city of Vlore. Main requirements for candidates in this position are as below: o University Diploma in the Faculty of Economics or relevant fieldo Must ...