fbpx

Kriteret minimale të kualifikimit për të marrë kredi?


Jo çdokush që kërkon kredi mund të klasifikohet për të marrë një të tillë. Çdo bankë apo institucion financiar ka kriteret e veta të kualifikimit.

Sigurisht mikrofinanca ka kritere shtesë që e bëjnë një individ të pranohet për të marrë kredi.

 

Disa nga kriteret minimale që aplikon Fondi Besa janë:

 1. Si rregull, klienti duhet të ketë shtetësi shqiptare;

 2. Ekzistenca e një aktiviteti biznesi të ligjshëm ose të jetë i punësuar me     pagë;

 3. Mosha minimale 18 vjeç. Mosha maksimale për shlyerjen e këstit të fundit të  kredisë do të jetë 67 vjeç për femrat dhe 70 vjeç për meshkujt;

 4. Histori të mirë kredie në Fondin BESA dhe sistemin financiar;

 5. Produkti i kredisë të përputhet me nevojat e klientit potencial;

 6. Autorizim për të kontrolluar regjistrin e kredive të Bankës së Shqipërisë;

 7. Gatishmëri për të plotësuar aplikimin për kredi;

 8. Aplikuesi jeton dhe/ose punon në zonën që mbulohet nga dega;

9. Aplikuesi mund të identifikohet lehtësisht dhe ka paraqitur një dokument identifikimi;

10. Reputacion i mirë në dijeni të oficerit të kredisë.