fbpx

Llojet e kredive


Ka shumë lloje kredish, por ato më të zakonshmet në Shqipëri janë: kredi biznesi, kredi hipotekare, kredi konsumatore, kredi bujqësore, kredi për rininë, etj. Në varësi të qëllimit për të cilin do të përdorni kredinë, do të zgjidhni edhe llojin e kredisë.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position of CASHIER for the city of Tirana. Main requirements for candidates in this position are as below: o Higher education diploma, preferably Faculty of ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice Social Network Specialist at the Department of Marketing and Development, in the Headquarters: Main requirements for candidates in this position are as following: Main duties to be in ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Business Lending Institution, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPERATOR for the city of Vlore. Main requirements for candidates in this position are as below: o University Diploma in the Faculty of Economics or relevant fieldo Must ...