fbpx

Penalitetet?


Bankat dhe institucionet financiare zakonisht e detyrojnë klientin të paguajë penalitete për rastet e vonesës së pagesës së këstit të kredisë. Shikoni me kujdes që Kontrata e kredisë të përmbajë detaje për penalitete të tilla të shprehura si përqindje.

Objekti i politikës së penaliteteve duhet të jetë i tillë që të detyrojë klientët të shlyejnë kreditë e tyre në kohë. Politikat e bankës apo institucionit financiar duhet të synojnë që të sigurojë se politika e penalitetit nuk ndikon negativisht tek klientët në shlyerjen e kredive.

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Non-Bank Financial Institution, announces competition on vacancy notice LOAN OFFICER for the cities Tirana, Lezhe, Lac, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore, Tepelene, Permet & Sarande. Main requirements for candidates in this position are as below: o Higher ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position of CASHIER for the city of Tirana. Main requirements for candidates in this position are as below: o Higher education diploma, preferably Faculty of ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Business Lending Institution, announces competition on vacancy notice ASSISTANT OPERATOR for the city of Vlore. Main requirements for candidates in this position are as below: o University Diploma in the Faculty of Economics or relevant fieldo Must ...