fbpx

Përfundim


Sistemi financiar që vepron në Shqipëri ka dëshmuar të jetë një sistem i qëndrueshëm dhe stabël. Megjithatë, për të rritur besimin e njerëzve në sistemin financiar të Shqipërisë, Banka e Shqipërisë vazhdon avancimin e mbikëqyrjes dhe rregullimin e institucioneve financiare e në veçanti çështjet e kredive.

Nga pikëpamja juaj si klientit, të kesh kredi në një bankë apo institucion financiar do të thotë të kesh një hua dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që përpara se të vendosni për të marrë një kredi, të mendoni jo vetëm si ta merrni një kredi, por edhe si do ta ktheni atë.

Ekziston një grup i produkteve financiare dhe shërbimeve që ju mund të zgjidhni. Bëhuni të kujdesshëm dhe zgjidhni atë që i përshtatet nevojave tuaja. Më e rëndësishmja, lexoni dhe kuptoni qartë çdo nen të kontratës së kredisë dhe të firmosni atë vetëm kur keni kuptuar gjithçka!