“BESA AGRO PROJECT” LOAN


    

Do you need a loan to start or expand an agricultural activity?

If you have an agricultural activity in area of Malësia e Madhe or Përmet – Fond BESA, in cooperation with VIS Albania and CESVI offer loans with the aim of improving the quality of life of rural households, promoting start-ups and clients’ social inclusion.

This loan aims to finance agricultural, livestock, agro-processing activities, whether these start-ups or existing ones.

LOAN CHARACTERISTICS:

   

  AMOUNT   50,000 – 500,000 ALL
  CURRENCY   ALL
  TERM   1-3% depending on loan term
  FEE   1-3% according to loan term
  COLLATERAL   Mortgage is not a necessary condition for obtaining a loan. Lien, Pledge.
  REPAYMENT Depending on client preference:
Flat – equal installments for the whole repayment period.
Declining – Interest is calculated on the remaining amount of principal
  INTEREST   Interest rate is consistent with:
• Loan amount and terms
• Collateral to be used as a guarantee for the loan
• Number of loans the client has benefitted
  CLIENT CONTRIBUTION  Not less than 30% of the total investment value

  

For further information and loan examples with the nominal and effective interest please download the Leaflet.

This loan is delivered under “BESA AGRO PROJECT”, cofinancing of Fondi BESA and VIS Albania and CESVI

       
          

Apply!

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.