Apartamente & Banesa

Apartament me sipërfaqe 64.5m2, Tepelenë

Tepelenë

Apartament me sipërfaqe 64.5m2.Rruga 15 Shtatori, Tepelenë Zona kadastrale: 3574   Për më shumë informacion kontaktoni Kreshnik Ahmeti Cel : 069 66 45 609

Ndërtesë me sipërfaqe 144.57m2, Vlorë

Vlorë

Ndërtesë me sipërfaqe 144.57m2.Rruga “Stefan Pano”,Hyrja 1. Vlorë Zona Kadastrale : 8602   Për më shumë informacion kontaktoni Kreshnik Ahmeti Cel : 069 66 45 609

Apartament me sipërfaqe 47.5m2, Berat

Berat

Apartament me sipërfaqe 47.5m2.Lagjia Clirim, Berat Zona Kadastrale : 8501   Për më shumë informacion kontaktoni Kreshnik Ahmeti Cel : 069 66 45 609

Apartament me sipërfaqe 74m2, Peshkopi

Nazmi Rushiti, Peshkopi

Apartament me sipërfaqe 74m2.Nazmi Rushiti, Peshkopi Zona Kadastrale : 2932   Për më shumë informacion kontaktoni Kreshnik Ahmeti Cel : 069 66 45 609

Apartament me sipërfaqe 96m2,Berat

Berat

Apartament me sipërfaqe 96m2. Shk.2,K.2,Ap.1,Berat Zona Kadastrale : 8501   Për më shumë informacion kontaktoni Kreshnik Ahmeti Cel : 069 66 45 609  

Apartament me sipërfaqe 55m2,Sarandë

Sarandë

Apartament me sipërfaqe 55m2.Shen Vasili,P.5,Sh.1,K.1,Ap.1,Sarandë Zona Kadastrale : 3338   Për më shumë informacion kontaktoni Kreshnik Ahmeti Cel : 069 66 45 609    

Apartament me sipërfaqe 58.5m2,Berat

Berat

Apartament me sipërfaqe 58.5m2. Shk.1 K.1,Ap 3,Berat Zona Kadastrale : 8503   Për më shumë informacion kontaktoni Kreshnik Ahmeti Cel : 069 66 45 609

Apartament me sipërfaqe 29.8m2, Gramsh

Gramsh

Apartament me sipërfaqe 29.8m2, Gramsh Zona Kadastrale : 1842   Për më shumë informacion kontaktoni Kreshnik Ahmeti Cel : 069 66 45 609

Ndërtesë 4 kate me sipërfaqe 112m2, Gramsh

LagjiaSporti, Gramsh

Ndërtesë 4 kate me sipërfaqe 112m2.LagjiaSporti, Gramsh Zona Kadastrale : 1842   Për më shumë informacion kontaktoni Kreshnik Ahmeti Cel : 069 66 45 609

Ndërtesë me sipërfaqe 48.62m2, Elbasan

Katund i Ri, Elbasan

Ndërtesë me sipërfaqe 48.62m2.Katund i Ri, Elbasan Zona Kadastrale : 2124   Për më shumë informacion kontaktoni Kreshnik Ahmeti Cel : 069 66 45 609