fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-12-01 12:53

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpallkonkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-11-29 08:04

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit..

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-11-14 10:32

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin në pozicionet: 1.SPECIALIST Hardware IT, për Zyrën Qëndrore. 2.Specialist IT Auditor. 3.Oficer i Sigurisë së….

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-11-09 12:55

Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-10-25 02:02

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpallkonkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-10-13 08:29

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndror….

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-10-04 12:17

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për për qytetet si më poshtë: Tiranë, Durrës, Sarandë…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-09-22 12:14

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-09-21 12:08

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin Fier…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-09-16 08:22

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Korcës…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-09-02 02:33

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-08-31 10:42

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-08-18 10:14

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-07-08 01:22

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për qytetin e 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗮𝘇𝗵𝗱𝗶𝘁:
𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-06-30 07:05

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-06-24 09:49

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Lushnjës…

              NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-06-09 08:09

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë, Durrës, Shkodër…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-31 10:48

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme , për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-19 11:52

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit. 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-10 07:42

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:𝗧𝗶𝗿𝗮𝗻𝗲̈, 𝗗𝘂𝗿𝗿𝗲̈𝘀, 𝗦𝗵𝗸𝗼𝗱𝗲̈𝗿…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-04-01 10:06

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-03-29 09:27

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:
Tirana, Durrës, Lushnjë, Korçë…

NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier

by admin on 2022-03-07 03:12

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt …

NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin e Tiranë

by admin on 2022-02-07 03:23

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt …

NJOFTIM PUNËSIMI – IT MIS

by admin on 2022-02-07 02:59

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin IT MIS, për Zyrën Qëndrore …

NJOFTIM PUNESIMI – Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të Brëndshëm

by admin on 2022-02-07 02:46

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit …

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-01-17 01:49

Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Lushnjes.
Kërkesat kryesore për kandidatët…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:39

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin Fier…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:36

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të Brëndshëm…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:31

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE qytetet si më poshtë: