fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-06-24 09:49

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Lushnjës…

              NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-06-09 08:09

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë, Durrës, Shkodër…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-31 10:48

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme , për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-19 11:52

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit. 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-05-10 07:42

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:𝗧𝗶𝗿𝗮𝗻𝗲̈, 𝗗𝘂𝗿𝗿𝗲̈𝘀, 𝗦𝗵𝗸𝗼𝗱𝗲̈𝗿…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-04-01 10:06

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-03-29 09:27

Fondi BESA, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:
Tirana, Durrës, Lushnjë, Korçë…

NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier

by admin on 2022-03-07 03:12

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt …

NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin e Tiranë

by admin on 2022-02-07 03:23

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt …

NJOFTIM PUNËSIMI – IT MIS

by admin on 2022-02-07 02:59

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin IT MIS, për Zyrën Qëndrore …

NJOFTIM PUNESIMI – Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të Brëndshëm

by admin on 2022-02-07 02:46

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit …

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-01-17 01:49

Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Lushnjes.
Kërkesat kryesore për kandidatët…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:39

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin Fier…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:36

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të Brëndshëm…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-01-11 10:31

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE qytetet si më poshtë:

NJOFTIM PUNËSIMI

by admin on 2021-12-07 09:58

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetin e Sarandës:

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 09:30

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin e Tiranë dhe Fier…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 09:26

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin SPECIALIST Hardware IT, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 09:00

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin IT MIS, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-23 08:55

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist IT Audit, pranë Departamentit të Auditit të…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-11-12 02:52

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-10-04 06:45

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection

NJOFTIM PUNËSIMI OFICER KREDIE

by webadm19 on 2021-09-16 02:43

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë..

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2021-07-12 01:42

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-05-27 06:16

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë:…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2021-04-02 10:40

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall
konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për …

NJOFTIM PUNËSIMI ARKËTARE

by webadm19 on 2021-03-30 09:51

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ARKËTARE për Qytetin e Elbasanit.

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2020-07-08 09:23

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin Specialist IT MIS dhe Raportues per Zyren Qendrore.

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2020-06-16 09:54

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST AUDITUES per Zyren Qendrore.

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2020-05-20 06:13

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST IT per Zyren Qendrore.