fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-03-07 02:01

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetin GRAMSH…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-03-03 04:30

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet LUSHNJE, FIER DHE BALLSH…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-02-20 01:59

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirane, Durres, Koplik…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-02-16 02:22

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpallkonkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Berat, Lushnje, Fushe…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-02-13 11:37

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpallkonkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetin Gramsh…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-02-08 03:18

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin SPECIALIST Hardware IT…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-02-08 03:13

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin HELP DESK, Prane Departamentit IT për Zyrën…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-02-03 03:02

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive….

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2023-02-03 02:58

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-01-25 08:32

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔 shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për qytetin Kruje, Peqin.
𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-01-19 11:39

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-01-19 11:27

Fondi BESA shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë: Tiranë, Durrës, Kukës, Vlorë dhe Lushnjë…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2023-01-13 09:38

Fondi BESA shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2023-01-13 09:34

Fondi BESA shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Specialist Jurist ,për Zyrën Qëndrore.
Kërkesat kryesore për kandidatët për…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-12-27 12:29

Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗜𝗧 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿, pranë 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗕𝗿𝗲̈𝗻𝗱𝘀𝗵𝗲̈𝗺, për 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-12-23 11:43

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për Zyrën…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-12-14 12:09

Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-12-14 11:15

Fondi Besa, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲:
𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗲𝘀𝗮𝘁 𝗸𝗿𝘆𝗲𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲̈𝘁…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-12-14 10:36

Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO, pranë Kabinetit të Drejtorit Ekzekutiv, në Zyrën Qendrore:
Kërkesat kryesore për kandidatet…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-12-01 12:53

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpallkonkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-11-29 08:04

Fondi BESA sh.a, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit..

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-11-14 10:32

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin në pozicionet: 1.SPECIALIST Hardware IT, për Zyrën Qëndrore. 2.Specialist IT Auditor. 3.Oficer i Sigurisë së….

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-10-25 02:02

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpallkonkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-10-13 08:29

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndror….

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-10-04 12:17

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗘𝗦𝗔, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗜𝗘 për për qytetet si më poshtë: Tiranë, Durrës, Sarandë…

NJOFTIM PUNESIMI

by webadm19 on 2022-09-22 12:14

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Beratit…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-09-21 12:08

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin Fier…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-09-16 08:22

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Korcës…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-09-02 02:33

Fondi BESA sh.a shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin Vlerësues i Pasurive të Luajtshme, për Zyrën Qëndrore…

NJOFTIM PUNËSIMI

by webadm19 on 2022-08-31 10:42

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet si më poshtë…