fbpx

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u810647084/domains/fondibesa.com/public_html/wp-content/themes/fondibesa/archive.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/u810647084/domains/fondibesa.com/public_html/wp-content/themes/fondibesa/archive.php on line 38

Promovim Trainimi 18-19 Shtator – Me Oficere te Rinj


Progresi dhe zhvillimi i vazhdueshëm i aktivitetit të Fondit Besa sh.a. pasqyrohet në treguesit realë të aktivitetit të tij, të cilët e kanë vendosur në krye të sektorit të Mikrofinancës në Shqipëri, dhe ndërkohë të vlerësueshëm edhe në kontekstin e eksperiencave ndërkombëtare të këtij sektori.

Fondi Besa është i pranishëm në pjesën me të madhe të territorit të vendit me një staf aktiv prej rreth 600 punonjësish. Ky aktivitet në zhvillim të qëndrueshëm nuk do të ishte i tille pa zhvillimin e aftësive teknike dhe profesionale të stafit, fokusuar në çdo rast edhe në stafin e ri të punësuar rishtazi.

Për këtë qëllim, gjatë datave 18-19 Shtator 2019, u trajnuan 9 oficerë të rinj kredie, pranë 8 Degëve Rajonale të Fondit Besa, një grup të rinjsh ndër më aktivet dhe të angazhuar plotësisht në përfshirjen e shpejtë dhe të plotë në strukturat e Institucionit për realizimin e objektivave individuale dhe të Degëve të tyre. Urojmë punë të mbarë për stafin e ri!

Njoftim Punesimi – Specialist IT


 

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST IT per Zyren Qendrore.

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

 • Arsim te larte ne deget Informatike, Inxhinjeri Kompjuterash;
 • Te kene njohuri te mira te sistemeve te operimit Linux,Windows Server 2012 dhe versionet me pas;
 • Te kene njohuri te mira ne sisteme Backup te te dhenave (Tape Server);
 • Njohuri ne sherbimet baze te Active-Directory dhe mail client;
 • Te kene njohuri te mira te sistemeve te operimit Windows 7,8,10 dhe troubleshooting te tyre;
 • Te kene njohuri te mira ne sistemet e sigurise se te dhenave, si antivirus, etj.
 • Te kene njohuri te mira Printera, Fotokopje dhe Skanera;
 • Te kene njohuri te mira te rrjeteve mbi bazen e OSI model, switching, routing dhe wireless;
 • Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
 • Kualifikime te tjera ne fushen e teknologjise se informacionit;
 • Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e  financiar;
 • Preferohet te kene leje per drejtim automjeti;
 • Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;
 • Te kene njohuri te mira ne gjuhen e huaj anglisht.

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

 1. Kerkese per punesim
 2. Curriculum Vitae
 3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash
 4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
 5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
 6. Fotografi (1 cope)

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 11 Tetor 2019 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa,me adrese: Rruga “Brigada e VIII”; Pallati Nr. 5 (zona e ish bllokut), Tirane.

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

Njoftim Punesimi – Specialist Auditues në Zyrat Qendrore


Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin SPECIALIST AUDITUES per Zyren Qendrore.

 

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:

 

 • Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti i Ekonomise;
 • Te kene njohuri te mira ne perdorimin e kompjuterit;
 • Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze;
 • Te kene aftesi te mira komunikuese ne pune dhe ne grup;
 • Preferohet te kene eksperience pune ne sektore te ngjashem, ne sistemin bankar e financiar;
 • Preferohet te kene leje per drejtim automjeti;
 • Te mos jene larguar nga puna per masa disiplinore;

 

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

 

 1. Kerkese per punesim
 2. Curriculum Vitae
 3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
 4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
 5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
 6. Fotografi (1 cope)

 

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 30 Shtator 2019 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa, me adrese: Rruga “Brigada e VIII”; Pallati Nr. 5 (zona e ish bllokut), Tirane.

 

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.