fbpx

Çmim nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë


Çmim nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë “Për realizimin me eficencë të misionit të tij të vyer në mbështetjen e zhvillimit ekonomik dhe zbutjen e varfërisë; për nxitjen reale te zhvillimit te sektorit te ndërmarrjeve mikro, te vogla dhe te mesme ne Shqiperi; për sigurimin e mundësive për mikrokredi për të gjitha shtresat social ekonomike, përfshirë të papunët dhe bizneset fillestare”.

  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Oficer i Sigurisë së Informacionit ISO ...
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...