fbpx

Çmim nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë


Çmim nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë “Për realizimin me eficencë të misionit të tij të vyer në mbështetjen e zhvillimit ekonomik dhe zbutjen e varfërisë; për nxitjen reale te zhvillimit te sektorit te ndërmarrjeve mikro, te vogla dhe te mesme ne Shqiperi; për sigurimin e mundësive për mikrokredi për të gjitha shtresat social ekonomike, përfshirë të papunët dhe bizneset fillestare”.