fbpx

Fondi Besa, një nga sponsorët e Konferencës së 22-të të MFC-së


Fondi Besa ka kënaqësinë të shpallë mbështetjen e tij si një nga sponsorët e Konferencës Vjetore të 22-të të MFC-së, e cila do të mbahet në Stamboll, Turqi më 30 – 31 Maj 2019.

Këtë vit, Stambolli do të presë Konferencën e MFC-së, një ngjarje e rëndësishme për sektorin e Mikrofinancës. Konferenca do të bëjë të mundur shkëmbimin e  mendimeve dhe ideve dhe do të jetë një mundësi e shkëlqyer për profesionistët e mikrofinancës për të krijuar rrjetet e tyre, për të shkëmbyer eksperienca midis tyre dhe madje për të hedhur themelet për partneritete të suksesshme.

Gjatë seancave informative të dy ditëve dhe prezantimeve specifike të industrisë, konferenca do të sjellë së bashku më shumë se 500 aktorë kryesorë, praktikues dhe sponsorë të industrisë së mikrofinancës nga Evropa Lindore dhe Perëndimore, Azia Qendrore, Kaukazi dhe madje edhe më gjerë.

Këtë vit, tema e konferencës do të jetë “Demistifikimi i Dixhitalizimit në Mikrofinancë”. Kjo Konferencë do të trajtojë anën praktike të dixhitalizimit në sektorin e përfshirjes financiare përmes studimeve të rasteve, analizës së tendencave dhe diskutimit të praktikave më të mira në zhvillim.

Fondi Besa mirëpret të gjitha palët e interesuara që të vizitojnë faqen tonë të internetit dhe të njihen më shumë me aktivitetin e Fondit Besa.

Qendra e Mikrofinancës është një rrjet i financave sociale që promovon ndershmërinë, përfshirjen, barazinë dhe shërbimin e përgjegjshëm. Ajo bashkon 113 organizata (duke përfshirë 77 IMF) në 37 vende të Evropës, Azisë Qendrore dhe më gjerë, të cilët së bashku ofrojnë shërbime të përgjegjshme mikrofinanciare në mbi 1,000,000 klientë me të ardhura të ulëta.

Për më shumë informacion kliko: https://www.mfc2019.org/