fbpx

Fondi BESA sh.a. është nderuar me Çmimin “HARKU I EUROPËS PËR CILËSINË DHE TEKNOLOGJINË” në Kategorinë e Artë


Më 27 Qershor 2011, Fondi BESA sh.a është nderuar nga Business Initiative Directions me çmimin special HARKU I EUROPES PER CILESINE DHE TEKNOLOGJINE në Kategorinë e Artë në Frankfurt, për kontributin e pamasë në botën e biznesit, për nivel të lartë dhe profesionalizëm të demonstruar nga një performancë prestigjioze.
Fondi BESA është i ndërgjegjshëm që cilësia është një faktor zhvillimi i cili e bën institucion gjithnjë e me konkurrues në treg. Në këtë aspekt institucioni është i angazhuar të promovojë kulturën e Cilësisë në të gjithë aspektet e punës së tij, me stafin, bashkëpunëtoret, klientët, donatorët, bazuar në modelin QC100 Total Quality Management Model, I cili ka karakteristikat e mëposhtme:

1. Cilësia është rezultat i vlerësimit të kënaqësisë së klientëve dhe sigurimit të rezultateve pozitive të aktivitetit.
2. Përmbushja e niveleve të cilësisë te vendosura ne institucion ne përputhje me QC100 Points of Quality.
3. Inkurajimi i pjesëmarrjes dhe i punës në ekip në procesin e vendimmarrjes.
4. Kënaqja e nevojave të klientelës dhe përgjigja sa më mirë ndaj pritshmërive te tyre.
5. Sigurimi i burimeve njerëzore si teknike ashtu edhe ekonomike për të arritur një përmirësim dhe respekt te vazhdueshëm ndaj mjedisit.
6. Menaxhimi i burimeve njerëzore në institucion me qëllim arritjen e potencialit maksimal.
7. Ndërgjegjësimi i punonjësve mbi rëndësinë e përqendrimit në aktivitete fitimprurëse me qëllim arritjen e rezultateve më të larta në biznes.

 

  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh.a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position CASHIER for the city of Lushnjës...
  • NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt ...
  • VACANCY NOTICE Fondi BESA sh. a Lending Institution for Businesses, announces competition on vacancy notice as to the position LOAN OFFICER for the following cities...