fbpx

Fondi Besa/ Trajnime për të gjithë stafin rreth sigurisë në punë


Departamenti i Burimeve Njerëzore, Shërbimeve & Trajnimit të Fondit Besa, në koordinim me kompaninë Top Occupational Safety and Health Albania (TOSHA) zhvilluan më 21 Shkurt, në ambientet e zyrave qendrore sesionin e informim/trajnimit mbi sigurinë në punë, ku morën pjesë rreth 50 punonjës staf i zyrave qendrore. Në këtë proces informim/trajnimi do të përfshihet i gjithë stafi i Fondit Besa sh.a, si në zyrat qendrore ashtu dhe në Degët Rajonale.

Siguria në punë e stafit për të gjitha nivelet dhe funksionet ka qenë dhe mbetet një detyrim dhe angazhim i përhershëm i menaxhimit të institucionit.  Për këtë qëllim, informimi dhe trajnimi i stafit për garantimin e një pune të sigurt dhe efikase në mënyrë të vazhdueshme është objektiv konkret. Ky proces realizohet nga struktura të specializuara në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë.

  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
  • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...