fbpx

KREDI E SHPEJTË – Biznes


“KREDI E SHPEJTË” për Biznes është mënyra më e lehtë për të marrë fondet që ju nevojiten për biznesin tuaj.

 

 • PA KOLATERAL, PA GARANTOR!
 • Aprovimi brenda ditës!
 • Shuma deri në 600,000 Lekë

Produkti i kredisë “KREDI E SHPEJTË” për Biznes, është produkt enkas për biznese dhe agro-biznese që dëshirojnë të investojnë për çdo nevojë e qëllim, si psh:

Biznes

 • – investime në aktive qarkulluese,
 • – makineri,
 • – linja prodhimi,
 • – pajisje,
 • – automjete pune,
 • – rregullime të ambientit të punës etj.

Agro-Biznes

 • – ndërtim stalle,
 • – shtim i numrit të krerëve në fermë,
 • – ndërtim sere,
 • – ngritje pemtore dhe sistem mbështetës,
 • – blerje mekanike bujqësore,
 • – sistem ujitje,
 • – rrethim i ambienteve në fermë, 
 • – blerje pajisjesh përpunimi etj.

Përfituesit:    

– Klientë, të cilët ushtrojnë aktivitet tregtar të formalizuar.

– Liçencë aktive >=3 muaj. Në rast se subjekti ka aktivitet sezonal, minimalisht duhet të ketë një sezon aktiv (3 muaj), brenda një viti kalendarik.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë deri në 600,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri 4 vjet ( 48 muaj)
  KOMISIONI  3%-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Kolateral
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI MUJOR Duke filluar nga 2.17% në muaj
  NEI  Deri në 300,000 lekë -29.33%

300,001 – 600,000 lekë -30.60 %

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosje 

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
200,0008,38136
500,00017,71348

 

 

Apliko!
 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi Besa sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘 në 𝗭𝘆𝗿𝗲̈𝗻 𝗤𝗲̈𝗻𝗱𝗿𝗼𝗿𝗲...