fbpx

KREDI E SHPEJTË-Individ


 

Kredia e Shpejtë” për individ është mënyra më e lehtë për të marrë fondet që ju nevojiten.

  1. PA KOLATERAL, PA GARANTOR!
  2. Me procedura shumë të thjeshta
  3. Aprovimi i menjëhershëm!
  4. Shuma deri në 200,000 Lekë 

 

  • Produkti “KREDI E SHPEJTË” për Individë është produkt enkas për çdo individ pagamarrës, duke i dhënë fuqinë për të krijuar lirinë individuale financiare.
  • “Kredia e shpejtë” është e përdorshme për çdo qëllim, duke krijuar mundësinë jo vetëm të mbulimit të shpenzime të menjëhershme ose të paparashikuara, por edhe plotësimin e çdo nevoje.

Nëse keni nevojë të bëni zgjidhje të shpejtë dhe të lehtë, kjo kredi është zgjidhja ideale për ju!

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë deri në 200,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri 3 vjet ( 36 muaj)
  KOMISIONI  3%-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Kolateral
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI   29.00%
  NEI  33.18%

 

Për informacione të mëtejshme  ju lutem shkarkoni Fletëpalosjen

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
100,0005,54024
200,0008,38136
 

Apliko!