fbpx

KREDI PËR GRATË NË BIZNES


Fondi BESA sh.a ka për qëllim forcimin e rolit të gruas në jetën sociale dhe ekonomike të komunitetit si dhe nxitjen e iniciativave të grave sipërmarrëse.

Objekti i produktit të kredisë

Kjo kredi është e dizenjuar enkas për gratë, të cilat:

  • Kanë nevojë të financojnë biznesin e tyre (sipërmarrjet private që janë të  përfshira në shërbime të ndryshme, prodhim/përpunim/tregti me pakicë etj.)
  • Kanë për qëllim të shfrytëzojnë kredinë për qëllime agrobiznesi.

Përfituesit:
Nga kjo kredi përfiton çdo grua, e cila ka apo dëshiron të ketë biznesin e saj, është pronare apo menaxhon një biznes.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

 

  SHUMA E KREDISË 30,000 Lekë deri në 300,000 Lekë
  MONEDHA LEK
  AFATI  6 – 36 muaj
  KOMISIONI  3% deri në 4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Pa Kolateral
 RIPAGIMI I KREDISË      Në varësi të preferencës së klientit:
• Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
• Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar
  INTERESI VJETOR 27% – nëse biznesi është i licencuar
29% – nëse biznesi është në proces licencimi

Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti

DOKUMENTACIONI Nëse është e punësuar / vetëpunësuar:
1. Kartë identiteti/pasaportë e huamarrësit
3. Pa dorëzanës
4. Certifikatë familjare
 
Nëse ka aktivitet të licencuar:
1. Certifikatë e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)
2. Kartë identiteti/pasaportë e huamarrësit
3. Pa dorëzanës
4. Foto të aktivitetit

* Mund të shtohen dokumente të nevojshme për vendimmarrje, nëse gjykohet e arsyeshme nga Dega.

APROVIMI/DISBURSIMI 8 orë pune
  NEI      

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

 

Apliko!
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Elbasanit. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomiko Të ketë të paktën 1 ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist për Rrjetet Sociale, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore: Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë: Detyrat kryesore për të ...