fbpx

KREDI PËR GRATË NË BIZNES


Fondi BESA sh.a ka për qëllim forcimin e rolit të gruas në jetën sociale dhe ekonomike të komunitetit si dhe nxitjen e iniciativave të grave sipërmarëse.

Objekti i produktit të kredisë:

Kjo kredi është e dizenjuar enkas për gratë, të cilat:

  • – Kanë nevojë të financojnë biznesin e tyre (sipërmarrjet private që janë të  përfshira në shërbime të ndryshme, prodhim/përpunim/tregti            me pakicë etj.)
  • – Kanë për qëllim të shfrytëzojnë kredinë për qëllime agrobiznesi.

Përfituesit:
Nga kjo kredi përfiton çdo grua, e cila ka apo dëshiron të ketë biznesin e saj, është pronare apo menaxhon një biznes.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë deri në 200,000 Lekë
  MONEDHA  Lekë
  AFATI  Deri 3 vjet ( 36 muaj)
  KOMISIONI  3%-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Pa Kolateral 
  RIPAGIMI I KREDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI VJETOR 29.00% – nëse është i licensuar 27.00%
  NEI 30.60% – nëse është i licensuar 33.18%

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosjen 

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
150,0008,15724
200,0008,16536
Apliko!