fbpx

KREDI PËR GRATË


Fondi BESA sh.a ka për qëllim forcimin e rolit të gruas në jetën ekonomike të komunitetit, si dhe përmirësimin e kushteve të familjeve të tyre.

“KREDIA PËR GRATË” është kredi e dizenjuar enkas për gratë që dëshirojnë të realizojnë ëndrrat dhe dëshirat e tyre konsumatore.

Përfituesit:
Nga kjo kredi përfiton çdo grua, e cila ka nevojë të përballojë shpenzimet urgjente.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

 

  SHUMA E KREDISË 30,000 Lekë deri në 300,000 Lekë
  MONEDHA LEK
  AFATI  6 – 36 muaj
  KOMISIONI  3% deri në 4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Pa Kolateral
 RIPAGIMI I KREDISË      Në varësi të preferencës së klientit:
• Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
• Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar
  INTERESI VJETOR 29%
DOKUMENTACIONI Nëse është e punësuar / vetëpunësuar:
• Kartë identiteti/pasaportë e huamarrësit
• Certifikatë familjare
• Vërtetim për të ardhurat
• Pa dorëzanës
* Mund të shtohen dokumente të nevojshme për vendimmarrje, nëse gjykohet e arsyeshme nga Dega.
APROVIMI/DISBURSIMI 8 orë pune
  NEI      

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosjen 

 

Apliko!
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Elbasanit. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomiko Të ketë të paktën 1 ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist për Rrjetet Sociale, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore: Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë: Detyrat kryesore për të ...
  • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin OFICER KREDIE për qytetet Tirana, Shkoder, Kukes, Lushnje, Fier, Vlore & Pogradec. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:  Të kenë diplomë të shkollës ...