fbpx

KREDI PËR GRATË


Fondi BESA sh.a ka për qëllim forcimin e rolit të gruas në jetën ekonomike të komunitetit, si dhe përmirësimin e kushteve të familjeve të tyre.

Objekti i produktit të kredisë:

“KREDIA PËR GRATË” është kredi e dizenjuar enkas për gratë:

  • Që dëshirojnë të realizojnë ëndërrat dhe dëshirat e tyre konsumatore .

Përfituesit:
Nga kjo kredi përfiton çdo grua, e cila ka nevojë të përballojë shpenzimet urgjente.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

 

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 200,000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 3 vjet (36 muaj)
  KOMISIONI  1-3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Pa Kolateral
 RIPAGIMI I KREDISË      Flat  – kjo është barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
  INTERESI EFEKTIV 29%
  NEI     33.18%

Për informacione të mëtejshme ju  lutemi të zgjidhni Fletëpalosje 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
90,0003,77136
200,0007,08548
Apliko!