fbpx

Marketing


Gjatë muajit Tetor, në rrethet Lushnje, Fier dhe Berat u zhvillua fushata e marketingut “Kredia bujqësore dhe avantazhet që ofron Fondi Besa me këtë produkt”.

Gjatë kësaj fushatë, ne kontaktuam fermerë dhe tregtarë të produkteve bujqësore me të cilët u diskutuan llojet e produkteve të kredisë bujqësore që ne ofrojmë, kushtet e kredisë, përdorimi me kujdes dhe zgjuarsi i kredisë, avantazhet e kreditimit nga Fondi Besa si dhe mundësitë e potencialet e zhvillimit në këto zona.